Tạm dừng cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp

01/11/2019

(Chinhphu.vn) - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có thông báo về việc tạm dừng cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Theo Sở TT&TT Hà Nội, từ ngày 01/11/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tạm dừng cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp với nhóm đối tượng là các doanh nghệp và các cơ quan báo chí để rà soát, chấn chỉnh, xử lý các trang tin điện tử tổng hợp vi phạm và sửa đổi các quy định pháp luật hiện hành để phù hợp với thực tiễn công tác quản lý.

Sở TT&TT sẽ thông báo bằng văn bản khi có thay đổi, điều chỉnh mới liên quan đến việc cấp phép trang tin điện tử nêu trên.

Theo Bộ TT&TT thời gian gần đây, tình trạng “ báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp (Các trang thông tin điện tử tổng hợp hoạt động như cơ quan báo điện tử) là vấn đề nhức nhối, tạo phản ứng bất bình trong dư luận, gây khó khăn đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Các biểu hiện vi phạm cụ thể như: nhiều trang thông tin cố tình mập mờ giữa trang thông tin điện tử tổng hợp và báo điện tử, tạp chí điện tử bằng cách sử dụng những từ ngữ dễ gây nhầm lẫn cho độc giả trên tiêu đề trang chủ, tên miền thư Báo, Tạp chí, Tin, Tin tức, News, Times, Online, Daily…

Nhiều trang tin điện tử tổng hợp liên kết với báo chí để hợp pháp hóa nguồn tin, tự sản xuất tin bài, dọa dẫm doanh nghiệp để ép quảng cáo. Nhiều trang thông tin dẫn nguồn từ báo điện tử nhưng không gỡ bài khi bài gốc đã gỡ nhằm mục đích buộc cơ quan doanh nghiệp được đề cập trong bài viết phải đổi quảng cáo, chi tiền …mới chịu gỡ bài.

Trang thông tin điện tử lấy tên miền là tên các địa phương rồi đăng tải những thông tin tiêu cực về địa phương đó (pháp nhân đăng ký ở địa phương khác); Trang thông tin điện tử tổng hợp bài của các cơ quan báo chí tự sản xuất tin bài như báo điện tử, đưa tin điều tra về những lĩnh vực không liên quan đến mục đích của các cơ quan báo chí đó…

Minh Anh