Tăng cường đào tạo, tập huấn phát triển sản phẩm OCOP

19/05/2020

(Chinhphu.vn) - Tính đến nay 100% các quận, huyện, thị xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) cấp huyện. Điều này cho thấy sự vào cuộc tích cực của các địa phương trong việc phát huy lợi thế, điểm mạnh nông nghiệp của vùng. Đồng thời để thúc đẩy chương trình OCOP phát triển, Hà Nội còn tăng cường mở lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho các chủ thể, địa phương.

Theo ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT, hiện Thủ đô Hà Nội có 1.350 làng nghề và làng có nghề, chiếm số lượng làng nghề lớn nhất toàn quốc, hội tụ 47 nghề trong tổng số 52 nghề truyền thống của cả nước. Trong số đó có 308 làng nghề, làng nghề truyền thống được UBND Thành phố công nhận; nhiều sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ đã xuất khẩu ra thị trường Quốc tế. Thành phố hiện có 1.138 HTX nông nghiệp; 2.912 trang trại; 164 mô hình ứng dụng công nghệ cao; 141 mô hình liên kết chuỗi trong nông nghiệp; có trên 2.300 sản phẩm nông sản thực phẩm đã gắn mã truy xuất nguồn gốc QR Code. Đây chính là cơ sở tiềm năng lựa chọn sản phẩm để hoàn thiện, 

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020; các văn bản hướng dẫn của Trung ương về Chương trình OCOP. Để thực hiện hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Thành phố đã tham mưu cho UBND Thành phố ban hành các văn bản như: Quyết định số 2487/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2020; Quyết định số 3629/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2020, với mục tiêu: Phát triển, nâng cấp, hoàn thiện và tổ chức đánh giá xếp hạng sản phẩm từ 800 đến 1.000 sản phẩm. Trong đó, có từ 500 sản phẩm tham gia được đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp Thành phố, 100 sản phẩm được tham gia đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp quốc gia theo quy định...

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND Thành phố, đến nay 100% các quận, huyện, thị xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp huyện.

Năm 2019, ngay sau khi UBND Thành phố ban hành Quyết định triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; thực hiện nhiệm vụ được giao, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố đã tham mưu tổ chức công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cụ thể, tổ chức 29 hội nghị triển khai từ Thành phố đến cơ sở. Trong đó tổ chức 1 Hội nghị OCOP cấp Thành phố, 28 hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn 28 quận, huyện, thị xã. Còn quận Hai Bà Trưng và quận Ba Đình chưa tổ chức hội nghị triển khai để quán triệt, tuyên tuyền chương trình mỗi xã một sản phẩm đến đội ngũ cán bộ từ quận đến cơ sở.

Đồng thời triển khai phối hợp với một số cơ quan thông tin, truyền thông của Trung ương và Thành phố để tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Lồng ghép tuyên truyền Chương trình OCOP vào tuyên truyền Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội với gần 30 đơn vị truyền thông của Trung ương và Hà Nội. 

Bên cạnh đó mở 31 lớp đào tạo, tập huấn về Chương trình OCOP. Trong đó có một lớp là đối tượng là Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP, Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP cấp Thành phố; 15 lớp đào tạo, tập huấn cho đối tượng là cán bộ quản lý, điều hành Chương trình OCOP thuộc cấp huyện, cấp xã và 15 lớp đào tạo quản trị sản xuất - kinh doanh cho các nhà quản lý tổ chức kinh tế (CEO), hộ sản xuất, HTX, trang trại… 

Học tập, trao đổi kinh nghiệm triển khai Chương trình OCOP trong nước tại các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh; Nam Định, Hà Tĩnh và Thái Lan. 

Các cấp chính quyền từ Thành phố, quận, huyện, thị xã và cấp xã đã tích cực vào cuộc, kịp thời hướng dẫn các chủ thể tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ, hoàn thiện sản phẩm. Công tác tuyên truyền, thông tin, quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP bước đầu đã được chú trọng, quan tâm.

Thiện Tâm