Tăng cường hỗ trợ cá nhân trực tiếp quyết toán thuế bằng phương thức điện tử

28/03/2020

(Chinhphu.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP. Hà Nội về việc không tập trung đông người và thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đã đẩy mạnh hỗ trợ, hướng dẫn cá nhân chủ động thực hiện quyết toán bằng (QTT) phương thức điện tử qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế.

Bộ phận Một cửa Cục Thuế Hà Nội vắng NNT bởi đa số NNT đã chuyển sang gửi hồ sơ bằng phương thức điện tử. Ảnh: Diệu Anh. Ảnh: Diệu Anh

Ngày 30/3/2020 là thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết QTT năm 2019. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên ngày hôm nay (28/3), tại Bộ phận một cửa Cục Thuế TP. Hà Nội, lượng người nộp thuế đến nộp hồ sơ QTT rất ít trong khi lượng gửi hồ sơ qua Cổng thông tin thuế điện tử của cơ quan thuế tăng mạnh, số lượng hồ sơ QTT gửi đến cơ quan thuế đã đạt trên 85% so với dự kiến.

Trong thời gian qua, Cục Thuế TP .Hà Nội triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả như xây dựng các video ngắn gọn lưu ý khi thực hiện QTT, hướng dẫn khai, nộp thuế điện tử,… với các giải pháp này đã giúp người nộp thuế thay đổi thói quen từ việc phải trực tiếp tới cơ quan thuế quyết toán thuế đến việc yên tâm thực hiện gửi hồ sơ qua Cổng thông tin thuế điện tử của cơ quan thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn - được hỗ trợ 24/7) và đồng thời gửi hồ sơ giấy qua đường bưu điện.

Theo Cục Thuế Hà Nội, đối với các hồ sơ khai thuế của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN năm 2019 có phát sinh số thuế còn phải nộp, để đảm bảo đúng thời hạn theo quy định hiện hành, cá nhân chủ động lập, gửi file qua cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế https://thuedientu.gdt.gov.vn (được hỗ trợ 24/7). Ngày ghi nhận hồ sơ gửi thành công được xác định là ngày cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế chấp nhận hồ sơ khai quyết toán thuế.

Khi gửi hồ sơ bản giấy, để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, cá nhân hãy đồng hành với cơ quan Thuế bằng hình thức gửi qua đường bưu điện. Cơ quan thuế thực hiện đối chiếu dữ liệu kê khai trong hồ sơ khai thuế điện tử với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện để xử lý theo quy định hiện hành.

Đối với các hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2019 có số thuế được hoàn, cá nhân có thể nộp sau ngày 30/3/2020. Thông tin chi tiết xin truy cập website: http://hanoi.gdt.gov.vn.

Cục Thuế TP. Hà Nội khuyến cáo, để cùng chung tay với cơ quan nhà nước thực hiện các biện pháp phòng, tránh, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường trong giai đoạn hiện nay, người dân hãy tăng cường sử dụng các phương thức điện tử trong giao dịch theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Diệu Anh