Tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng

26/11/2020

(Chinhphu.vn) - Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đã có những chuyển biến tích cực, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đã khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp, ngăn chặn, xử lý được nhiều trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, quy hoạch.

Hà Nội đã quyết liệt xử lý được nhiều trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Ảnh minh họa: Thùy Chi

Sau 3 năm thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND của UBND TP. Hà Nội về khắc phục các hạn chế, yếu kém; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, kết quả cho thấy các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đã khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy lực lượng quản lý trật tự xây dựng, xây dựng và ban hành quy chế quản lý trật tự xây dựng đã xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, tạo sự thống nhất, tập trung, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; nâng cao vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của UBND các cấp trong công tác quản lý trật tự xây dựng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; làm tăng hiệu quả trong công tác phối hợp, hạn chế sự chồng chéo chức năng hoặc tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; tình hình vi phạm trật tự xây dựng đã cơ bản được kiểm soát, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong lĩnh vực xây dựng đô thị đang từng bước được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số quận, huyện, thị xã chưa nghiêm chỉnh chấp hành chế độ báo cáo, chưa quyết liệt trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng (đặc biệt các trường hợp vi phạm tồn đọng giai đoạn 2015-2016), các trường hợp nhà đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng trên địa bàn quản lý, chưa kiên quyết trong xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng; còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, những bất cập trong việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình xử lý...

Căn cứ tình hình thực tế, yêu cầu về quản lý nhà nước trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trên cơ sở kết quả đạt được sau 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã cần tiếp tục nghiêm túc, quyết liệt hơn trong việc thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND.

Để tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND bảo đảm mục đích, yêu cầu; đồng thời, tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, UBND thành phố yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 125/KH-UBND theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, kịp thời đề xuất, báo cáo các nội dung vượt thẩm quyền với Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.

Tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng của quận, huyện, UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn đọng; các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng trên địa bàn; trường hợp có khó khăn vướng mắc phải kịp thời báo cáo các sở Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xây dựng trên địa bàn; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm đất đai có yếu tố xây dựng công trình; không để xảy ra vi phạm mới phát sinh trên địa bàn; thực hiện các biện pháp ngăn chặn theo quy định để dùng thi công đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng, nghiêm túc xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm.

Cùng với đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đưa hệ thống chính trị vào cuộc, vận động để người dân biết, chấp hành các quy định về pháp luật, nâng cao nhận thức, tạo môi trường thuận lợi cho người dân thực hiện; đồng thời, đẩy mạnh việc triển khai, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành trong cán bộ, công chức thi hành công vụ và các tổ chức cá nhân, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế phát sinh các vi phạm về trật tự xây dựng…

Thùy Chi