Tạo bước đột phá trong cải cách hành chính thuế

18/02/2019

(Chinhphu.vn) - Một trong những giải pháp được cho là nổi bật, quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ thuế năm 2019 là tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, cải cách hành chính giúp người nộp thuế duy trì, ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu bền vững cho nguồn thu ngân sách.

Chia sẻ về việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019, ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, kiêm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, năm 2015 dự toán cấp trên giao cho Cục Thuế Hà Nội là 129.000 tỷ đồng, đến năm 2019 đã tăng lên gần 250.000 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Tuy nhiên, với kết quả đã đạt được của năm 2018, Cục Thuế sẽ quyết tâm hoàn thành dự toán được giao.

Ông Mạnh cho biết thêm, Cục Thuế Hà Nội đã giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp (từ cấp trưởng, cấp phó đến từng cán bộ công chức) để triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2019 như thu ngân sách, thu hồi nợ đọng, thanh tra, kiểm tra, kê khai thuế; đồng thời có định hướng, giải pháp cụ thể đối với từng mục tiêu, từng nhóm nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với từng thời điểm để triển khai thực hiện.

Đặc biệt, năm 2019 Cục Thuế Hà Nội đề ra 2 khâu đột phá. Đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, lấy trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ. Song song với đó là, đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các mặt công tác quản lý thuế, mục tiêu hướng tới phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra năm 2019, giải pháp nổi bật đó là là tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, cải cách hành chính để người nộp thuế duy trì, ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu bền vững cho nguồn thu ngân sách nhà nước.

Cục Thuế sẽ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận và các lĩnh vực dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tạo dựng môi trường khởi nghiệp thuận lợi để phát triển, tăng số lượng doanh nghiệp thành lập mới, khuyến khích các hộ kinh doanh lớn chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Không chỉ tuyên truyền, hỗ trợ và  động viên kịp thời, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội cho biết, sẽ thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu, đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, đặc biệt trong việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hiện các chính sách pháp luật.

Ngoài ra, Cục Thuế Hà Nội sẽ thường xuyên rà soát, đánh giá lại toàn bộ các thủ tục hành chính thuế, các bước công việc trong các quy trình quản lý thuế để tiếp tục tham mưu, đề xuất, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp với xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí tuân thủ pháp luật thuế cho người nộp thuế.

Diệu Anh