Tập huấn nghiệp vụ cho hơn 300 cán bộ, phóng viên, biên tập viên

08/09/2017

(Chinhphu.vn) - Ngày 8/9,  Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho hơn 300 cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí TP. Hà Nội. 

Các học viên đã được nghe hai chuyên đề mang tính thời sự hiện nay bao gồm: Báo chí nhân văn trên nền tảng đạo đức, pháp luật và chuyên đề “Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của TP. Hà Nội những tháng đầu năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới”.       

Trao đổi với các học viên về chuyên đề "Nền báo chí nhân văn trên nền tảng đạo đức, pháp luật", TS Trần Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, một nền báo chí nhân văn là nền báo chí hướng thiện, vì con người và tôn trọng quyền con người. Đây là tiêu chí cốt lõi, quan trọng nhất. Ngoài ra, nền báo chí đó phải cổ vũ cho tinh thần yêu chuộng hòa bình, tự do, bình đẳng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, tôn trọng giá trị văn hóa chung của nhân loại. 

Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội Nguyễn An Huy đã trao đổi về chuyên đề “Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của TP Hà Nội những tháng đầu năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới”. Ông khẳng định, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, nhất là các giải pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; mở rộng dân chủ, công khai minh bạch; trấn áp tội phạm tham nhũng. 

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà cho biết, lớp học được tổ chức nhằm bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất và năng lực thực hiện công tác báo chí cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Hà Nội. Đây là việc làm thiết thực thực hiện Chỉ thị 22-CT/TƯ ngày 17/10/1997 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản” và Chỉ thị 25-CT/TU ngày 21/1/2014 của Thành ủy Hà Nội về việc cung cấp thông tin và trả lời báo chí.

Linh Vũ