Tập thể TP Hà Nội xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền

03/10/2019

(Chinhphu.vn) - Chiều 3/10, UBND Thành phố tổ chức phiên họp tập thể để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền UBND Thành phố.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp. Ảnh: Thuỳ Linh

Tại Phiên họp, tập thể UBND Thành phố cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công cấp Thành phố thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND TP; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều hòa, điều chỉnh và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (đợt 3).

Đồng thời cũng cho ý kiến, biểu quyết về một số nội dung quan trọng khác, như: Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 18/2014/Q Đ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND TP về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố; sửa đổi Điều 14 của quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 3/5/2018 của UBND TP Hà Nội; ban hành Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề; ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho hoạt động khuyến công; Quyết định thay thế Quyết định số 20/2015/Q Đ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND TP về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Thuỳ Linh