Tây Hồ quy hoạch cán bộ chất lượng, hiệu quả

06/11/2015

(Chinhphu.vn) - Điểm mới của quận Tây Hồ là có tiêu chí cụ thể theo từng loại chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý và có điểm cụ thể với thang điểm 100%,  việc đánh giá được mở rộng, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ là cơ sở quan trọng để đánh giá đúng cán bộ.

 

Ảnh minh họa

Nhờ giải pháp tích cực, đồng bộ trong công tác quy hoạch, quận Tây Hồ đã nâng cao chất lượng trong công tác đánh giá cán bộ, xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ sát với từng chức danh lãnh đạo quản lý.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Quận ủy Tây Hồ cho biết, quận Tây Hồ xác định, công tác cán bộ là then chốt của công tác xây dựng Đảng, trong đó, thực hiện quy hoạch là để cán bộ phấn đấu vươn lên đáp ứng với yêu cầu của vị trí được quy hoạch.

Để quy hoạch có chất lượng, trước hết phải thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ, rồi mới đưa vào quy hoạch những cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, có uy tín đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân thì được xem xét, giới thiệu đưa vào nguồn quy hoạch.

Từ quan điểm như vậy, quận Tây Hồ đã nghiên cứu xây dựng và ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý với từng chức danh cụ thể như:  Tiêu chí đánh giá Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy uỷ, Chi uỷ cơ sở; Tiêu chí đánh giá Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường; Tiêu chí đánh giá Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường; Tiêu chí đánh giá Trưởng, Phó các phòng, ban; Tiêu chí đánh giá chủ tịch MTTQ, Phó chủ tịch MTTQ, Trưởng, Phó các đoàn thể chính trị; Tiêu chí đánh giá Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường học.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, qua thực tiễn 2 năm (2013, 2014) việc đánh giá cán bộ bước đầu đã khắc phục được tình trạng đánh giá chung chung, hình thức, do đó chất lượng cán bộ được nâng lên. Từ kết quả đánh giá cán bộ, làm cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ vào các chức danh lãnh đạo quản lý của Quận.

Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ Quận (nhiệm kỳ 2015 - 2020), báo cáo Thành ủy Hà Nội phê duyệt danh sách quy hoạch 62 đồng chí (đạt hệ số 1,6), trong đó dưới 35 tuổi chiếm tỷ lệ 20,9%; cán bộ chiếm tỷ lệ 30,6%.

Quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy 24 đồng chí trong đó dưới 35 tuổi chiếm tỷ lệ 20,8%, cán bộ nữ chiếm tỷ lệ 25%; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND quận 16 đồng chí, trong đó cán bộ nữ 04 đồng chí, chiếm tỷ lệ 25%.

Quận Tây Hồ cũng đã chỉ đạo cơ sở xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và tiến hành phê duyệt quy hoạch 456 cán bộ, phê duyệt bổ sung 118 cán bộ quy hoạch Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc quận (giai đoạn 2011 - 2016).

Kết quả Đại hội từ cơ sở đến quận tổng số cấp ủy khóa mới là 232 đồng chí, trong đó ở trong diện quy hoạch 231 đồng chí đạt tỷ lệ 99,6%. Đây là hiệu quả tổng hợp của nhiều yếu tố, đó là chất lượng quy hoạch, uy tín thực tiễn của đội ngũ cán bộ và sự sâu sát chỉ đạo Đại hội của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quận Tây Hồ chọn những đồng chí trong quy hoạch đủ tiêu chuẩn, qua đánh giá cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có khả năng phát triển để cử các đồng chí đi học.

Ông Nguyễn Văn Thắng nhận định, thực tế cho thấy cán bộ đã có đầy đủ các bằng cấp theo quy định nhưng khi được điều động, luân chuyển nhất là luân chuyển làm Bí thư, Chủ tịch UBND phường thường lúng túng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Do đó ảnh hưởng đến việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Chính vì vậy, kết quả của lớp bồi dưỡng có tác dụng tốt cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cả về nội dung, nhiệm vụ, cả về kỹ năng lãnh đạo, quản lý trên tất cả lĩnh vực.

Qua 2 lớp bồi dưỡng với các nội dung sát với thực tiễn ở cơ sở nhất là các kỹ năng lãnh đạo, quản lý, hơn 200 cán bộ theo học đối tượng là lãnh đạo chủ chốt của quận và cán bộ trong diện quy hoạch đều có cảm nhận là bổ ích và thiết thực có thể vận dụng ngay vào công việc ở cơ sở.

Trong giai đoạn 2010 - 2015, quận Tây Hồ đã quyết định luân chuyển 57 cán bộ với thời gian ít nhất là một năm để cán bộ có thời gian thể hiện năng lực của mình. Qua thực tiễn theo dõi số cán bộ được luân chuyển từ các phòng, ban ở quận về phường, các đồng chí đã nhanh chóng nắm bắt và điều hành công việc, đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Thành phố giai đoạn 2015 - 2020, quận Tây Hồ tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với các nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn, chú trọng các kỹ năng lãnh đạo, quản lý xử lý các tình huống.  Trước khi điều động, luân chuyển đưa cán bộ học các lớp bồi dưỡng với các nội dung phù hợp với chức danh luân chuyển. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là tình hình hiện nay.

Diệp An