Thẩm định 58 phương án xin vay vốn phát triển nông nghiệp

26/03/2020

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, trong quý I/2020 Quỹ khuyến nông đã tiếp nhận và tổ chức 2 đợt thẩm định được 58 phương án xin vay vốn với số tiền xin vay là hơn 20 tỷ đồng.

 

Trong 3 tháng đầu năm, tổng thu hồi vốn vay được là 9,625.550 tỷ đồng, trong đó, thu hồi vốn vay đầu tư phát triển sản xuất: đã thu được: 7,757.550 tỷ đồng; Thu hồi vốn vay đầu tư cơ giới hóa được hỗ trợ 100% phí quản lý: đã thu được: 1,868 tỷ đồng.

Tổng số vốn nợ quá hạn là 5,339.928 tỷ đồng, trong đó, nợ quá hạn nguồn vốn vay phát triển sản xuất là 29 hộ với số tiền 5,037.9278 tỷ đồng; nợ quá hạn nguồn vốn cho vay phát triển cơ giới hóa là 5 hộ với số tiền 0,302 tỷ đồng.

Năm 2020 Quỹ khuyến nông Thành phố Hà Nội dự kiến thu phí quản lý quỹ là 6,843.830 tỷ đồng, đến nay đã tổ chức thu hồi phí quản lý quỹ của 148 hộ với số tiền 1,310.483 tỷ đồng.

Báo cáo Thành phố về công tác khuyến nông, Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, trong khi chờ Thành phố phê duyệt kế hoạch khuyến nông năm 2020, tiếp tục thẩm định công tác chọn điểm, chọn hộ tham gia mô hình khuyến nông năm 2020 tại các huyện, thị xã. Hiện đã thẩm định xong 15 hộ tại 02 xã Hương Sơn và An Phú huyện Mỹ Đức; 15 hộ tại 02 xã Yên Bình và Tiến Xuân huyện Thạch Thất tham gia mô hình chăn nuôi dê sinh sản dưới tán rừng và vùng đệm.

Triển khai thực hiện mô hình thực nghiệm sản xuất hoa hồng theo hướng hữu cơ đáp ứng tiêu chuẩn chế biến thực phẩm.

Tiếp tục theo dõi, đánh giá khả năng sinh trưởng, sinh sản của đàn bò; hướng dẫn các hộ tham gia mô hình chăm sóc, chuẩn bị thức ăn, phòng chống bệnh cho bò. Mô hình chăn nuôi bò sinh sản hỗ trợ hộ nghèo miền núi (2019 – 2020): quy mô 80 con với 80 hộ tham gia tại 03 huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Mỹ Đức. Hiện đàn bò sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống 100%, có 48/80 con có biểu hiện động dục, trong đó phối 31 con: có 20 con đã có chửa (Ba Vì 5 con, Thạch Thất 10 con, Mỹ Đức 5 con) và 11 con đã phối đang theo dõi.

Mô hình Chăn nuôi bò sinh sản năm 2019-2020 có quy mô 80 con, 40 hộ tham gia mô hình tại 02 huyện Ba Vì và Thanh Oai. Hiện đàn bò khỏe mạnh, sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống 100%.

Minh Anh