Thẩm định, xếp loại 90 cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến nông sản

25/05/2020

(Chinhphu.vn) - Từ đầu năm 2020 đến nay, cơ quan chức năng thuộc Sở NN&PTNT đã thực hiện thẩm định, xếp loại 90 cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến nông sản. Kết quả, 58 cơ sở xếp loại B (chiếm 64,5%). 28 cơ sở xếp loại C (chiếm 31,1 %), 4 cơ sở không đánh giá (chiếm 4,4%).

Đồng thời, thực hiện cấp 60 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sơ chế, chế biến, kinh doanh nông sản, 7 giấy chứng nhận cho cơ sở chế biến thực phẩm nông sản.

Cơ quan chức năng thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội cũng đã tổ chức 16 buổi xác nhận kiến thức về ATTP cho 600 lượt người là chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông sản, đạt tỷ lệ 100% hồ sơ đã tiếp nhận. Thẩm định định kỳ 22/210 cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông sản. Kết quả, 18 cơ sở xếp loại B đều duy trì được điều kiện đảm bảo ATTP, 4 cơ sở ngừng hoạt động. Dự kiến, đến cuối tháng 6, sẽ thẩm định định kỳ tổng số 76/210 cơ sở. Bên cạnh đó, đã thực hiện kiểm tra 9 bộ hồ sơ ATTP muối nhập khẩu với 1.560 tấn muối được thông quan; tiếp nhận 20 bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản an toàn của 20 cơ sở kinh doanh bao gói sẵn.

Công tác tiếp nhận, hậu kiểm tự công bố sản phẩm cũng được cơ quan chức năng Sở NN&PTNT Hà Nội chú trọng quan tâm thực hiện. Từ đầu năm đến nay, đã thực hiện tiếp nhận 379 bộ hồ sơ và đăng tải lên Website bản tự công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm chế biến bao gói sẵn thuộc ngành Nông nghiệp tuyến thành phố quản lý, đạt 100% hồ sơ đã tiếp nhận.

Sở NN&PTNT Hà Nội đã tổ chức hậu kiểm, kiểm tra chất lượng sản phẩm tự công bố cũng được thực hiện kết hợp thông qua việc kiểm tra, lấy mẫu giám sát và việc thanh kiểm tra chuyên ngành, đột xuất và xử lý các mẫu vi phạm theo quy định. Qua đó, cơ quan chức năng thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội đã kiểm tra 9 cơ sở có hoạt động tự công bố sản phẩm với 36 sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm.

Nguyên Phương