Tháng 10: Doanh thu ngành vận tải đạt hơn 3.200 tỷ đồng

30/10/2019

(Chinhphu.vn)  – Theo số liệu từ Sở Giao thông vận tải Hà Nội, trong tháng 10, khối lượng hàng hóa vận chuyển ước tính đạt 72,2 triệu tấn, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 5.977 triệu tấn.km, tăng 0,4% và tăng 14,3%; doanh thu đạt 3.276 tỷ đồng, tăng 0,4% và tăng 11,8%.

 

Như vậy, tính chung 10 tháng năm 2019, khối lượng hàng hóa vận chuyển ước tính đạt 708 triệu tấn, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2018; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 58,6 tỷ tấn.km, tăng 10,4%; doanh thu đạt 32,1 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6%.

Về vận tải hành khách, số lượt hành khách vận chuyển trong tháng 10 trên địa bàn ước tính đạt 56,9 triệu lượt hành khách, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển trong tháng đạt 2.137 triệu lượt hành khách.km, tăng 0,2% và tăng 13,5%; doanh thu đạt 1.831 tỷ đồng, tăng 0,2% và tăng 12,4%.

Tính chung 10 tháng, số lượt hành khách vận chuyển ước tính đạt 552,6 triệu lượt hành khách, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2018; số lượt hành khách luân chuyển đạt 20,7 tỷ lượt hành khách.km, tăng 13,1%; doanh thu đạt 17,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11,8%.

Doanh thu hoạt động hỗ trợ vận tải tháng 10 ước tính đạt 4.644 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, doanh thu đạt 45,3 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Minh Anh