Thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh động vật

23/02/2020

(Chinhphu.vn) - Sở NN&PTNT Hà Nội đã thành lập 02 đoàn kiểm tra công tác phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 01/3 đến 30/5/2020, 02 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố về: Chương trình phát triển chăn nuôi, tái cơ cấu chăn nuôi, tái đàn lợn trên địa bàn quận, huyện, thị xã thời gian qua và định hướng thời gian tới; chương trình xây dựng liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi; kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật và quản lý chó nuôi trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, chuẩn bị tài chính, con người, vật tư, thiết bị, công tác thông tin, tuyên truyền, phối kết hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2020.

Đồng thời kiểm tra thực tế việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại xã, thị trấn, các cơ sở chăn nuôi, thu gom, giết mổ động vật, kinh doanh, bảo quản, sơ chế sản phẩm động vật; kiểm tra hoạt động của các trạm, chốt kiểm dịch động vật liên ngành, các chợ có kinh doanh buôn bán động vật, sản phẩm động vật.

Sở NN&PTNT yêu cầu Trưởng đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm chung điều hành hoạt động của đoàn kiểm tra; xây dựng lịch kiểm tra, chỉ đạo phương pháp kiểm tra và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đoàn; tổng hợp kết quả kiểm tra của đoàn và báo cáo kết quả kiểm tra về Sở NN&PTNT Hà Nội.

Nguyên Phương