Thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ năm 2020

26/01/2020

(Chinhphu.vn) - Thành phố Hà Nội đã thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2020, từ ngày 15/1/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

 

Ảnh minh họa

Cụ thể, Đoàn Kiểm tra công vụ, gồm 14 thành viên, do bà Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn.

Thời hạn kiểm tra từ ngày 15/1/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Đoàn Kiểm tra công vụ, căn cứ nội dung kiểm tra, nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Kiểm tra công vụ nêu tại Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND Thành phố về kiểm tra công vụ năm 2020 để tổ chức kiểm tra công vụ đối với các sở, cơ quan tương đương sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành pho; các cơ quan hành chính Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC được UBND Thành phố giao.

Nhiệm vụ cụ thể của các Phó Trưởng đoàn, thành viên Đoàn do Trưởng đoàn phân công. Căn cứ điều kiện cụ thể và nội dung chuyên đề kiểm tra công vụ, Đoàn Kiểm tra công vụ có thể mời công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ và một số sở, ban, ngành Thành phố; mời các chuyên gia theo lĩnh vực (khi cần thiết) tham gia hoạt động của Đoàn Kiểm tra.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn Kiểm tra công vụ được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ, Thanh tra Thành phố, Thanh tra Sở Nội vụ để phục vụ hoạt động kiểm tra.

Các cơ quan thông tấn, báo chí thuộc Thành phố cử cán bộ, phóng viên tham gia và đưa tin về hoạt động của Đoàn; Sở Nội vụ cử nhân viên phục vụ công tác kiểm tra của Đoàn.

Minh Hương