Thành lập khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia

02/04/2020

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội đã quyết định trưng dụng thành lập khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia.

 

Nhiệm vụ của khu cách ly tập trung là tổ chức cách ly cho những đối tượng cách ly tại Quyết định số 878/QĐ-BYT, ngày 12/3/2020, của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19”.

Đảm bảo về cơ sở vật chất cho công tác cách ly người từ vùng có dịch về hoặc người có yếu tố dịch tễ cần phải cách ly y tế theo hướng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT, ngày 12/3/2020, của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Minh Hương