Thành lập tổ công tác liên ngành giám sát ATTP

29/07/2019

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội đã thành lập Tổ công tác liên ngành giám sát thực hiện Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ và 03 Tổ kiểm tra, giám sát liên ngành việc thực hiện thanh tra an toàn thực phẩm (ATTP) tại các quận, huyện, thị xã.

Ảnh minh họa

Theo đó, thành lập Tổ công tác liên ngành giám sát thực hiện Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg và 03 Tổ kiểm tra, giám sát liên ngành việc thực hiện thanh tra ATTP tại các huyện, quận, thị xã. Thời gian kiểm tra, giám sát: Từ 10/7/2019 đến 10/7/2020, tại 30 quận, huyện, thị xã.

Tổ công tác liên ngành và Tổ kiểm tra, giám sát có nhiệm vụ: Tổ công tác liên ngành xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các đơn vị thí điểm triển khai hoạt động thanh tra chuyên ngành ATTP theo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg thời gian từ 10/7/2019 đến 10/7/2020; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã thí điểm triển khai hoạt động thanh tra chuyên ngành ATTP theo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg về các nội dung: Công tác tổ chức, công tác triển khai hoạt động thanh tra chuyên ngành ATTP, công tác xử lý vi phạm; tiến hành tổng kết, đánh giá việc triển khai thí điểm, tham mưu, đề xuất các giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành ATTP trên địa bàn Thành phố.

Các thành viên Tổ công tác liên ngành và Tổ kiểm tra, giám sát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng chế độ theo quy định, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nguyên Phương