Thành lập tổ công tác xây dựng Chương trình phát triển đô thị

17/11/2019

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành phục vụ xây dựng Chương trình phát triển đô thị.

Cụ thể, tổ công tác do Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trúc Anh làm tổ trưởng, có nhiệm vụ chỉ đạo và phối hợp tổ chức triển khai xây dựng Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn TP. Hà Nội, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Xây dựng kế hoạch làm việc của tổ công tác để phục vụ xây dựng Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn TP. Hà Nội. Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký Quyết định số 6170/QĐ phê duyệt đề cương Chương trình phát triển đô thị toàn TP. Hà Nội đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.

Mục tiêu của đề cương nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị, danh mục và lộ trình triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ; các chương trình, kế hoạch của Thành ủy và UBND TP Hà Nội về phát triển Thủ đô (đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050).

Nguyên Phương