Thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

25/10/2018

(Chinhphu.vn)-UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định công nhận các xã Thượng Cốc, Xuân Phú (huyện Phúc Thọ), Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Theo quyết định, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 nêu trên được UBND thành phố tặng Bằng công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. UBND các huyện Phúc Thọ, Chương Mỹ, UBND các xã Thượng Cốc, Xuân Phú, Phú Nghĩa trách nhiệm duy trì các tiêu chí đã đạt và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo quy định.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Minh Ngọc cho biết, hết năm 2017, huyện có 21/30 xã được công nhận là xã nông thôn mới. Năm 2018, tiếp tục có 3 xã đủ điều kiện đăng ký với thành phố phấn đấu đạt xã nông thôn mới năm 2018.

Bảo Khánh