Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 9/2020: Khối lượng giao dịch giảm 27,22%

07/10/2020

(Chinhphu.vn) - Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 9/2020, thanh khoản trên thị trường giảm so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 135.483 hợp đồng, giảm 27,22% so với tháng trước. 

Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 225.177 hợp đồng vào ngày 9/9/2020, giảm 15,4% so với mức cao nhất trong tháng 8/2020.   

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tăng 4,31% so với tháng trước và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 9, OI đạt 34.499 hợp đồng. Tuy nhiên, mức OI cao nhất trong tháng 9, tại ngày 10/9/2020, đạt 34.659 hợp đồng.    

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, trong tháng 9/2020 không có hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ được giao dịch. Khối lượng mở OI tại thời điểm 30/9/2020 là 0 hợp đồng.

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng từ 83,79% trong tháng trước lên 84,13% trong tháng này khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước giảm từ mức 15,46% xuống 15,05% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK tăng so với tháng trước, chiếm 1,77%, phần còn lại là của các tổ chức khác. 

Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9/2020 tiếp tục tăng so với tháng trước, chiếm 0,58% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. 

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 9/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 145.797 tài khoản, tăng 5,4% so với tháng trước.

Anh Minh