Thời tiết thuận lợi, ngành nông lâm thủy sản Hà Nội duy trì tăng trưởng

25/10/2018

(Chinhphu.vn)-Trong tháng 10, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tập trung chủ yếu vào thu hoạch lúa, hoa màu vụ mùa và gieo trồng cây màu vụ đông. Tính đến nay, trên địa bàn Thành phố cũng đã cơ bản hoàn thành công tác trồng rừng. Tình hình sản xuất thủy sản trong tháng nhìn chung ổn định.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, tính đến trung tuần tháng 10, toàn Thành phố đã thu hoạch được 90% diện tích trong tổng số 86.415 ha diện tích gieo trồng lúa mùa. Hiện nay, còn diện tích lúa mùa muộn và lúa nếp cái hoa vàng trên địa bàn các huyện Sóc Sơn, Đông Anh chưa cho thu hoạch. Năng suất lúa mùa trên những diện tích đã thu hoạch ước đạt 51,8 tạ/ha, tăng 2,7 tạ/ha so cùng kỳ. Năng suất lúa mùa năm nay ước tăng hơn so cùng kỳ năm trước do tình hình thời tiết vụ mùa năm nay ổn định hơn trong quá trình cây lúa sinh trưởng và phát triển; không có dịch bệnh lớn xảy ra trên cây lúa, rải rác một số diện tích bị rầy nâu gây hại nhẹ.   

Do tình hình thời tiết đang diễn biến khá thuận lợi cho việc thu hoạch lúa mùa và gieo trồng cây vụ đông, vì thế các địa phương đang tích cực chỉ đạo sản xuất cây vụ đông nhằm đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

Về gia súc, đàn trâu hiện có ước 25,4 nghìn con, tăng 0,1% so cùng kỳ; đàn bò trong tháng hiện có 130 nghìn con, tăng 0,4%. Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng trong tháng ước 901 tấn, tăng 3% so cùng kỳ năm trước; cộng dồn 10 tháng ước 9.050 tấn, tăng 3% so cùng kỳ.

Đàn lợn hiện có ước 1.823 nghìn con, giảm 2,5% so cùng kỳ. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng trong tháng ước 27.780 tấn, tăng 0,8%; cộng dồn 10 tháng ước đạt 277.760 tấn, tăng 0,8% so cùng kỳ. Giá thịt lợn hơi xuất chuồng trong tháng tiếp tục duy trì ở mức cao có lợi, trong khi chi phí chăn nuôi ổn định khuyến khích các cơ sở chăn nuôi đầu tư ổn định đàn. Trong tháng không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn.

Đàn gia cầm trên địa bàn phát triển tốt, trong tháng không có dịch bệnh lớn xảy ra trên đàn gia cầm.

Tính đến nay, trên địa bàn Thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác trồng rừng. Diện tích rừng trồng được chăm sóc trong tháng ước đạt 192 ha, tăng 1,1% so cùng kỳ.

Tình hình sản xuất thủy sản trong tháng nhìn chung ổn định. Sản lượng thủy sản trên địa bàn trong tháng ước đạt 8.601 tấn, tăng 4,7% so cùng kỳ; trong đó sản lượng cá trong tháng ước 8.570 tấn, tăng 4,7%; sản lượng tôm đạt 8 tấn, tương đương cùng kỳ năm trước; sản lượng thủy sản khác 23 tấn, tăng 4,6%.

Tính chung 10 tháng, sản lượng thủy sản ước đạt 81.581 tấn, tăng 4,5% so cùng kỳ năm trước; trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 80.113 tấn, tăng 4,5%; sản lượng thủy sản khai thác 1.468 tấn, tăng 1% so cùng kỳ năm trước.

Minh Anh