Thống nhất nội dung hợp tác Hà Nội – Toulouse (Pháp) về Hoàng Thành Thăng Long

16/04/2020

(Chinhphu.vn) -  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa đồng ý thống nhất với các nội dung đề xuất trong văn kiện Dự án hợp tác tại Hà Nội – Toulouse về hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị các di sản đô thị tiêu biểu và di tích khảo cổ học tại Di sản văn hóa thế giới Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội.

 

Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Quốc Lộc

Đối với các hợp phần của Dự án có liên quan đến hoạt động thăm dò, khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, trình bày hiện vật, Bộ VHTTDL đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chủ dự án thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 16/3/2020, UBND thành phố Hà Nội đã có ông văn số 899/UBND-KH&ĐT gửi Bộ VHTTDL đề nghị thẩm định Dự án hợp tác Hà Nội – Toulouse: Hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị các di sản đô thị tiêu biểu và di tích khảo cổ học tại Di sản văn hóa thế giới Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội. Mục tiêu Dự án nhằm đánh dấu hợp tác bền vững trong lĩnh vực di sản văn hóa giữa thành phố Hà Nội và Toulouse nói riêng và quan hệ hữu nghị Việt – Pháp nói chung; thể hiện sự quyết tâm và đầu tư của thành phố Hà Nội đối với di sản thế giới.

Về các hợp phần, hai bên sẽ chuyển giao kỹ thuật ghi chép, lưu trữ và thống kê tư liệu lịch sử – khảo cổ bằng phần mềm chuyên dụng; hỗ trợ triển khai một dự án khoa học và văn hóa tại các vị trí thuộc Hoàng thành Thăng Long, tại khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu và phòng trưng bày trong khu khảo cổ học; hỗ trợ và tư vấn về kết cấu kiến trúc để phát huy giá trị khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu (nằm ở phía Tây của Hoàng thành Thăng Long) …

Từ năm 2001, TP Toulouse (Pháp) và TP. Hà Nội đã liên tục hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn di sản.Sau dự án chỉnh trang mặt đứng của con phố Tạ Hiện với kết quả là giữ gìn được kiến trúc con phố cổ một cách thống nhất, trở thành tụ điểm thu hút sự tham quan của khách nước ngoài.

Bước tiếp theo là dự án hợp tác Hà Nội - Toulouse tại Di sản văn hóa thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. Cùng Hợp phần quan trọng của dự án là hai bên sẽ chuyển giao kỹ thuật ghi chép, lưu trữ và thống kê tư liệu lịch sử - khảo cổ bằng phần mềm chuyên dụng; hỗ trợ triển khai một dự án khoa học và văn hóa tại các vị trí thuộc Hoàng thành Thăng Long, tại khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu và phòng trưng bày trong khu khảo cổ học; sẽ hỗ trợ và tư vấn về kết cấu kiến trúc để phát huy giá trị khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu (nằm ở phía Tây của Hoàng thành Thăng Long)... Tổng vốn dự kiến quá trình hợp tác là 402.000 euro.

Hiện nay, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ VHTT&DL, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính về việc phê duyệt văn kiện về dự án hợp tác, sau đó từng bước triển khai thực hiện.

Dự án hợp tác của TP Toulouse và TP. Hà Nội là một trong nhiều công việc của giới chuyên gia khảo cổ, của Hà Nội có ý nghĩa góp phần làm sáng tỏ tính tiếp nối thuộc trung tâm quyền lực của các vương triều Việt Nam; bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long.

Minh Anh