Thu hút đầu tư gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước

22/04/2019

(Chinhphu.vn) - Với con số thu hút đầu tư nước ngoài trong quý I/2019 đạt 4,04 tỷ USD, TP. Hà Nội cho biết con số này gấp 10 lần về thu hút đầu tư so với cùng kỳ năm trước (399,8 triệu USD).

Đến nay Hà Nội có 259.274 doanh nghiệp. Ảnh: Hòa An

Trên 6.300 doanh nghiệp thành lập mới

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ ngày 01/01/2019 về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, trong quý I năm 2019, TP. Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp trong nhiều lĩnh vực để cải thiện môi trường kinh doanh.

Với những nỗ lực của các cấp chính quyền thành phố và cộng đồng doanh nghiệp, thu hút đầu tư tiếp tục và phát triển doanh nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tốt. Tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 58,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% (cùng kỳ tăng 9,5%). Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 4,04 tỷ USD, gấp 10 lần so với cùng kỳ (399,8 triệu USD).

Thành phố cấp Giấy chứng nhận cho 6.339 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 52.592 tỷ đồng (tăng 16% về số lượng, bằng vốn so với cùng kỳ. Tính ra đến nay tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lũy kế đạt 259.274 doanh nghiệp (đã trừ số giải thể).

Trong lĩnh vực Hải quan, bên cạnh việc ban hành các văn bản cụ thể về cải cách, phát triển và hiện đại hóa, ngành hải quan đã tổ chức thực hiện những hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt những doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, ngành đã thực hiện kết nối hệ thống Hải quan và các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi theo Nghị định 68/NĐ-CP; chạy chính thức hệ thống quản lý kho bãi, kết nối với 6 kho ngoại quan có triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động và hỗ trợ kỹ thuật cho các kho đã thực hiện kết nối vào hệ thống; triển khai thí điểm phương thức gửi thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát tự động từ Hệ thống Hải quan sang doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không.

Năm 2019, ngành Hải quan phấn đấu 65% số lượng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn làm thủ tục tại Hải quan Hà Nội; thời gian thông quan hàng hóa dưới 5 giờ 15 phút đối với hàng hóa xuất khẩu, 21 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; tỷ lệ phân luồng: luồng xanh tối thiểu 69%, luồng vàng không quá 25%, luồng đỏ không quá 6%. Thủ tục hải quan được thực hiện “mọi lúc - mọi nơi - mọi phương tiện”. Người khai hải quan thực hiện khai báo mọi nơi, với thời gian 24/7, trên các thiết bị cố định, di động hỗ trợ.

Phấn đấu 10% trả kết quả đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính

Trong việc khởi sự kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, Hà Nội hiện đang duy trì thực hiện 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng. Rà soát quy trình giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng, cắt giảm thời gian giải quyết trong nội bộ nhằm phản hồi tính hợp lệ của hồ sơ đến doanh nghiệp một cách nhanh nhất.

Năm 2019, phấn đấu ưu tiên rút ngắn thời gian giải quyết đối với thủ tục công bố mẫu dấu còn 01 ngày (giảm 67% thời gian so với quy định), thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh còn 03 ngày (giảm 40% thời gian so với quy định), thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện còn 02 ngày làm việc (giảm 33% thời gian so với quy định). Phấn đấu đạt tỷ lệ 10% trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đối với lĩnh vực thuế, tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT trong tất cả các khâu, bộ phận quản lý thuế để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp: Mở rộng việc kê khai thuế qua mạng internet; hỗ trợ, đôn đốc đơn vị nộp thuế điện tử; tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử, hoàn thuế điện tử và trao đổi thông tin với doanh nghiệp qua thư điện tử; phối hợp triển khai thử nghiệm trao đổi thông tin lệ phí trước bạ ô tô, xe máy giữa cơ quan thuế, công an và các ngân hàng thương mại...

Năm 2019, Hà Nội phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng đạt 98,41%; tỷ lệ đăng ký nộp thuế điện tử đạt trên 97,62% và chiếm 20,18% số doanh nghiệp nộp thuế điện tử trên cả nước. Thời gian cấp mã số thuế được rút ngắn bình quân 30 phút kể từ khi nhận được giao dịch từ Cơ quan đăng ký kinh doanh, thời gian cấp là 24/24h (giảm 87,5% lượng thời gian so với quy định là 4 giờ làm việc).

Phấn đấu thuộc top 10 địa phương đứng đầu về PCI

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP, Hà Nội đã xác định một trong những mục tiêu tổng quát của năm 2019 là “cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng”.

Cùng với những hiệu quả của quý I/2019, Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2019, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh theo Nghị quyết số 02/NQ-CP tiếp tục đạt và vượt so với các chỉ tiêu đã đạt kết quả trong năm 2018; chỉ số PCI năm 2019 đạt điểm số và xếp hạng tăng so với năm 2018.

Đặc biệt, Thành phố kiên định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số PCI. Giữ vững tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 100%. Duy trì tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đạt trên 98%. Đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy định và giải quyết đúng hạn.

Phấn đấu 80% thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được cung cấp trực tuyến cấp độ 3,4. Phấn đấu thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 4.

Để đẩy mạnh thanh toán điện tử, Hà Nội khuyến khích 100% trường học, bệnh viện, công ty điện, công ty cấp, thoát nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

Hòa An