Thu hút đầu tư nước ngoài có tín hiệu khả quan

26/05/2020

(Chinhphu.vn) - Từ đầu năm đến ngày 19/5, Hà Nội đã thu hút 1.045 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó có 255 dự án được cấp mới với số vốn đăng ký 327 triệu USD; 63 lượt dự án tăng vốn với số vốn bổ sung 378 triệu USD; 468 lượt chấp thuận góp vốn mua cổ phần đạt 340 triệu USD.

Trong đó, kinh doanh bất động sản và xây dựng đạt 378 triệu USD; thương mại, dịch vụ đạt 411 triệu USD; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 192 triệu USD; nông, lâm nghiệp đạt 1,7 triệu USD.

Singapore là quốc gia có vốn DFI đầu tư vào Hà Nội cao nhất, đạt 262,7 triệu USD, chiếm 25,1%; tiếp đến là Nhật Bản đạt 230 triệu USD, chiếm 22%; Đài Loan 185,5 triệu USD, chiếm 17,7%; Hàn Quốc 106,9 triệu USD, chiếm 10,2%.

Trong những tháng đầu năm, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhất là thủ tục hành chính. Qua đó, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hà Nội tiếp tục có những tín hiệu khả quan.

Minh Anh