Thu ngân sách qua thuế tăng gần 14% so với cùng kỳ

16/07/2019

(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo của Cục thuế Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách thực hiện 124.107 tỷ đồng, đạt 50,5% dự toán pháp lệnh, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2018. Các chỉ tiêu thu ngân sách cơ bản đảm bảo tiến độ và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018.

Thu từ hoạt động SX-KD tăng trưởng khá, bền vững, tăng 17,4% so với cùng kỳ; mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2018 là 11,2%.

Có được kết quả đó, do Cục Thuế luôn chú trọng, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách thuế mới, các chủ trương chính sách về CCHC, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của Quốc hội, Chính phủ... dưới nhiều hình thức đa dạng. Công tác đôn đốc, kiểm soát việc kê khai thuế của người nộp thuế luôn được chú trọng, qua đó, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ để có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý.

Đặc biệt, tỷ lệ hồ sơ khai thuế luôn đạt trên 95%, trong đó, số hồ sơ đúng hạn xấp xỉ 97% số đã kê khai. Cục Thuế cũng đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm kê khai thuế đối với 48.266 tờ khai...

Cùng với đó, 6 tháng qua, ngành thuế đã đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra thuế, chống thất thu ngân sách. Toàn ngành đã hoàn thành 7.494 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 45,1% kế hoạch được giao; tổng số truy thu, truy hoàn và phạt 1.191,5 tỷ đồng; giảm thuế GTGT được khấu trừ 84,1 tỷ đồng; giảm lỗ 827 tỷ đồng...

Kết quả, thực hiện thu hồi và xử lý nợ đọng thuế 3.159 tỷ đồng, đóng góp quan trọng trong kết quả thu ngân sách; ban hành 6.602 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản đối với 5.161 đơn vị với số tiền nợ 1.870 tỷ đồng; đồng thời cũng ban hành quyết định cưỡng chế nợ bằng biện pháp thông báo hoá đơn không có giá trị sử dụng đối với 3.151 đơn vị với số tiền nợ là 1.918 tỷ đồng; công khai 5 đợt danh sách của 768 đơn vị nợ tiền thuế phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với tổng số nợ là 5.044 tỷ đồng, kết quả thu nợ được của 162 đơn vị với số tiền đã nộp ngân sách là 54,2 tỷ đồng.

Cục Thuế TP Hà Nội còn phối hợp với các  ngành, các cấp tiếp tục duy trì, thực hiện tốt cơ chế "một cửa liên thông", tiến tới "Một cửa liên thông điện tử"; phối hợp với các sở ngành, chính quyền các quận huyện, thị xã để kết nối, tạo cơ sở dữ liệu tập trung để phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của từng ngành và của TP. Tiếp tục duy trì, vận hành có hiệu quả các ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý thuế như kê khai qua mạng, nộp thuế điện tử...

Trong nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Cục Thuế tiếp tục đôn đốc thu; tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời giải quyết các vướng mắc liên quan đến các khoản thu gắn với trách nhiệm của các sở, ban, ngành.

Vĩnh Hoàng