Thực hiện hiệu quả “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm 2016”

29/04/2016

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội vừa giao các Sở, ngành liên quan triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm 2016”. thời gian triển khai bắt đầu từ ngày 15/4/2016 đến hết 15/5/2016.

UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan và UBND quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm 2016”

Cụ thể, để ngăn chặn dịch bệnh phát sinh trên đàn vật nuôi, chủ động tiêu diệt tác nhân gây bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động “Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1 năm 2016”. Cụ thể: Đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung tiến hành phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, quét dọn thu gom phân rác để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh; tiêu độc, phun khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận mỗi tuần 1 lần; tệ sinh, tiêu độc khử trùng các phương tiện dùng vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thức ăn... trước khi ra/vào cơ sở.

Đối với chăn nuôi hộ gia đình: Quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm; thu gom phân rác, độn chuồng để đốt hoặc chôn; phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm và vùng phụ cận mỗi tuần 1 lần; vệ sinh sạch sẽ phương tiện, dụng cụ vận chuyển sau mỗi lần vận chuyển. Đối với cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm: Phát quang cây cỏ xung quanh và quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò ấp, đường ra vào cơ sở ấp, thu gom vỏ trứng sau khi đã ấp nở để tiêu hủy; phun tiêu độc khử trùng hàng ngày toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng, đường ra vào cơ sở ấp trứng, các phương tiện vận chuyển trứng giống và gia cầm mới ấp nở... Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung: Nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ, sau khi gia súc, gia cầm được đưa đi giết mổ, toàn bộ khu vực nhốt phải được vệ sinh tiêu độc khử trùng; phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trước khi ra khỏi cơ sở giết mổ; nơi giết mổ phải được vệ sinh tiêu độc khử trùng sau mỗi ca sản xuất; phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, nhà xưởng; khơi thông cống rãnh. Chợ có buôn bán gia súc, gia cầm sống và sản phẩm động vật: Quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực buôn bán động vật, sản phẩm động vật, khu vực giết mổ và các vật dụng liên quan cuối mỗi buổi chợ; phương tiện, dụng cụ vận chuyển phải được phun khử trùng khi vào, ra khỏi chợ; những quầy bán thịt phải được vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc tiêu độc, sát trùng cuối mỗi buổi chợ; quét dọn và xử lý chất thải rắn trong chợ bằng biện pháp chôn hoặc đốt…

Anh Minh