Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19

01/06/2020

(Chinhphu.vn) - Theo Sở Lao động, Thương binh và xã hội Hà Nội, tính đến 20/5/2020, thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác chi trả cho 4 nhóm đối tượng là người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo.

Người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ. Ảnh: Công Thọ

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; Quyết định 15/2020/ QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở Lao động, Thương binh và xã hội Hà Nội đã khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan rà soát các đối tượng theo quy định của Chính phủ. Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở đã phối hợp Sở Tài chính trình UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tính đến 20/5/2020, theo tổng hợp từ  báo cáo của các quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội cơ bản đã hoàn thành công tác chi trả cho 4 nhóm đối tượng (người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo). Đã có 385.419 người được nhận hỗ trợ với kinh phí là 474.129.750.000 đồng.

Trong đó, đối tượng người có công với cách mạng có 76.636 người, với số tiền 114.806.500.000 đồng (bao gồm, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 51.332 người; thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng là 965 người; thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 24.339 người).

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng có171.040 người, với số tiền 256.044.000.000 đồng; nhân khẩu thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Thành phố: 20.891 người, với số tiền 15.663.250.000 đồng; nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của Thành phố: 116.852 người, với số tiền 87.616.000.000 đồng

Sở Lao động, Thương binh và xã hội thành phố Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra tại các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn và tại các hộ dân có đối tượng thụ hưởng. Tính đến ngày 18/5/2020 đã kiểm tra được tại 06 địa phương (Hoàng Mai, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Đông Anh, Hoài Đức), kết quả các quận, huyện đã tổ chức rà soát, phê duyệt danh sách và tổ chức triển khai hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng, được nhân dân và các đối tượng thụ hưởng đánh giá cao.

Chuyển sang giai đoạn 2, hỗ trợ các đối tượng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Hà Nội đã chỉ đạo rà soát, tổng hợp số lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc; ban hành Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Sở Lao động, thương binh và xã hội Hà Nội, các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và xã hội, UBND xã, phường, thị trấn đã khẩn trương triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao theo quyết định của Thành phố. Đồng thời để kịp thời hướng dẫn, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của tổ chức và công dân, Hà Nội đã thiết lập Tổng đài đường dây nóng tự động gồm 05 nhánh trả lời (số máy: 0243.8344643, được công khai trên website của Sở và nhiều vị trí trong cơ quan); đồng thời thành lập Tổ công tác tiếp nhận, giải đáp kiến nghị, phản ánh của người dân trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do các đồng chí Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở có liên quan tham gia. Đây là kênh thông tin hiệu quả, góp phần để chính sách của nhà nước được triển khai khẩn trương, đúng quy định.

Sở Lao động, Thương binh và xã hội cũng đã trình UBND Thành phố công bố các TTHC liên quan đến việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Minh Anh