Thực hiện tốt việc kết nối dữ liệu dùng chung theo quyết định của Thủ tướng

13/06/2017

(Chinhphu.vn)-Theo kết quả rà soát tình hình triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội, đến nay 100% TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đã được tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả.

Triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ 1/3/2016, UBND thành phố thí điểm thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung của Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố với các phường thuộc UBND quận Nam Từ Liêm, Long Biên để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục liên thông đối với trẻ em dưới 6 tuổi từ 7 ngày (theo quy định là 27 ngày) xuống còn 3 ngày.

Từ tháng 5/2016, thành phố triển khai phương án thí điểm thực hiện liên thông, phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo mô hình này, thời gian thực hiện việc cấp phép tại Hà Nội sẽ được rút ngắn từ 20 đến 60% thời gian so với quy định hiện hành.

Theo kết quả rà soát, các bộ phận tiếp nhận trả kết quả là 21 sở, ngành; 30 quận, huyện, thị xã; 584 xã, phường, thị trấn; 9 cơ quan ngành dọc đặt tại thành phố và cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đặt tại cấp huyện. Số cơ quan, đơn vị có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có đủ diện tích theo quy định là 15/21 sở, ngành; 27/30 quận, huyện, thị xã; 387/584 xã, phường, thị trấn; đạt điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định là 100% đơn vị.

Bên cạnh kết quả này, Hà Nội hiện đã triển khai được 10/10 nhóm dịch vụ công cơ bản mức độ 3, mức độ 4 theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ và một số dịch vụ công đặc thù, trong đó có những dịch vụ công đạt hiệu quả cao như: Hải quan điện tử, nộp thuế điện tử, cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, đăng ký kinh doanh, đăng ký khai sinh, khai tử, cải chính hộ tịch.

Minh Anh