Thường Tín: Phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM

29/05/2019

(Chinhphu.vn) - Tính đến tháng 5/2019, huyện Thường Tín có 24/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), theo kế hoạch đến hết năm 2019 huyện sẽ hoàn thành xây dựng thêm 4 xã đạt chuẩn NTM, đưa tổng số 28/28 xã đạt chuẩn và phấn đấu một xã (xã Hồng Vân) đạt xã NTM nâng cao. 

 

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đi kiểm tra mô hình trồng rau an toàn tại Hợp tác xã rau Thanh Hà, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín. Ảnh: Thiện Tâm

Ngày 29/5, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã tiến hành kiểm tra thực hiện chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy trên địa bàn huyện Thường Tín.

Theo Bí thư huyện Thường Tín Nguyễn Tiến Minh, ngoài 24 xã đạt chuẩn NTM, từ nay đến cuối năm, huyện Thường Tín sẽ phấn đấu thêm 4 xã đạt chuẩn NTM là: Hòa Bình, Tiền Phong, Lê Lợi và Thư Phú. Đến năm 2020 huyện sẽ phấn đấu đạt huyện NTM. Thực tế hiện nay huyện Thường Tín đã có 6/9 tiêu chí đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện NTM gồm các tiêu chí: Quy hoạch, thủy lợi, điện, y tế - văn hóa- giáo dục, an ninh trật tự, chỉ đạo xây dựng NTM. 3/9 tiêu chí cơ bản đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM gồm: Tiêu chí giao thông, sản xuất, môi trường.

Sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ cấu ngành chuyển dịch theo hướng tích cực. Đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh như lúa hàng hóa tập trung tại xã Thắng Lợi, Nghiêm Xuyên; vùng sản xuất rau an toàn tại xã Hà Hồi, Tân Minh, Thư Phú... Công tác chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ thường xuyên được quan tâm, đầu tư, đã liên kết với Viện cây lương thực và thực phẩm chuyển giao các tiến bộ khoa học về giống cây trồng trong sản xuất nông nghiệp. Cùng với sự phát triển của sản xuất, mô hình chuyển đổi hợp tác xã dịch vụ mới đã được hình thành và góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất.

Về nâng cao đời sống nhân dân, hiện toàn huyện không có nhà tạm, nhà dột nát, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện sau khi trừ hộ bảo trợ còn 0,84%; lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt 89,47%. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên về chất lượng, 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, 86,53% người dân tham gia BHYT, 86% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa... Các hoạt động văn hóa thể thao được duy trì. Đồng thời các biện pháp quản lý, bảo tồn và phát huy các công trình, giá trị văn hóa cũng được tăng cường. 

Về phòng chống dịch tả lợn châu Phi, tính đến nay trên địa bàn huyện Thường Tín đã xảy ra tại 29/29 xã, thị trấn; 81/169 thôn, tổ dân phố; với 736/2.048 hộ chăn nuôi có lợn nhiễm bệnh (chiếm 35,94 % tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi). Tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy 17.984/63.050 con (chiếm 28,52 % tổng đàn); tổng trọng lượng tiêu hủy 1.497.482 kg với số tiền đã hỗ trợ tiêu hủy lợn là: 6,52 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ kẻ, manh mún, cơ giới hóa chưa đồng bộ. Việc thu hút doanh nghiệp vào đầu tư phát triển nông nghiệp còn hạn chế. Nguồn vốn xây dựng NTM còn hạn chế, vẫn chủ yếu dựa vào nguồn vốn của nhà nước...

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Thiện Tâm

Phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm

Thông qua kiểm tra tình hình thực tế tại Hợp tác xã rau Thanh Hà và dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Tự Nhiên tại huyện Thường Tín, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đánh giá cao những kết quả huyện Thường Tín đạt được trong thời gian qua trong xây dựng NTM và phát triển nông nghiệp và phòng chống dịch tả lợn châu Phi tuy nhiên bệnh dịch hiện vẫn lây lan với mức độ nhanh.

Để khắc phục những hạn chế, khó khăn, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu trong thời gian tới, huyện Thường Tín cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ cao có năng suất, chất lượng giá trị kinh tế cao.

Duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí của 24 xã đã đạt chuẩn NTM Tập trung chỉ đạo, 4 xã còn lại đạt chuẩn NTM năm 2019. Đẩy mạnh chất lượng về y tế, giáo dục, làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa trên địa bàn, nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa; thu hút phát triển làng nghề và khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Đối với phòng chống dịch tả lợn châu Phi, đây cũng được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện tại, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu huyện Thường Tín cần tập trung dập dịch dịch tả lợn Châu Phi. Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. 

Chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố. Trong vùng đang xảy ra dịch bệnh khuyến cáo nhân dân tuyệt đối không được nhập, tái đàn mới. Ngoài các chốt kiểm soát dịch bệnh cố định cần tăng cường các chốt kiểm soát lưu động.

Thực hiện đúng quy định chế độ, chính sách, quy trình tiêu hủy, khử trủng, tiêu độc. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất và kinh phí hỗ trợ trong quá trình phòng, chống, tiêu hủy lợn dịch. Chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục đàn lợn. 

Thiện Tâm