Tích cực hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM năm 2019

21/11/2019

(Chinhphu.vn) - Trong năm 2019 và năm 2020, Hà Nội có 6 huyện và 1 thị xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, các huyện, thị xã đang tích cực triển khai tiến độ để  đạt được mục tiêu đề ra.

Trong đó, huyện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 gồm Sóc Sơn, Phúc Thọ và Thị xã Sơn Tây.

Đối với huyện Sóc Sơn, đến tháng 10/2019, toàn huyện có 20/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 5 xã còn lại là Kim Lũ, Bắc Sơn, Xuân Thu, Tân Minh, Minh Phú, huyện Sóc Sơn đã đăng ký kế hoạch 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Qua rà soát đánh giá 9 tiêu chí (14 chỉ tiêu) theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Sóc Sơn đã có: 8 tiêu chí đạt, gồm: Quy hoạch; Giao thông, Thủy Lợi; Điện; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Sản xuất; An ninh, trật tự xã hội; Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Trong đó tiêu chí giao thông, thủy lợi đạt ở mức thấp; 1 tiêu chí cơ bản đạt là Môi trường.

Để đạt được mục tiêu, huyện Sóc Sơn mong muốn Thành phố tiếp tục có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đồng thời giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn 7 xã đã được Thành phố quan tâm phê duyệt chủ trương đầu tư để huyện hoàn thành huyện nông thôn mới.

Đối với thực hiện cứng hóa giao thông theo cơ chế đặc thù “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huyện đánh giá đây là một chủ trương đúng, trúng với nguyện vọng của nhân dân để thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn. Nhân dân mong muốn tiếp tục được thực hiện xây dựng giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù.

Cũng nằm trong danh sách địa phương đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Sơn Tây hiện có 6/6 xã đã đạt chuẩn. UBND thị xã Sơn Tây đã xây dựng xong dự thảo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới thị xã Sơn Tây đến hết năm 2018, đồng thời đã lấy xong ý kiến đóng góp của các tổ chức chính trị xã hội thị xã, UBND các xã và thông báo công khai trên hệ thống đài truyền thanh thị xã cũng như trên cổng thông tin điện tử của thị xã để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân theo hướng dẫn tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg của Thủ Chính phủ.

Đối với huyện Phúc Thọ, hiện có 22/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%. Qua rà soát đánh giá 9 tiêu chí (14 chỉ tiêu), đến nay huyện đã có: 9/9 tiêu chí đạt, gồm: Quy hoạch; Giao thông, Thủy Lợi; Điện; Y tế, Văn hóa, Giáo dục; Sản xuất; Môi trường; An ninh, trật tự xã hội.

Sau khi rà soát, chấm điểm tiêu chí huyện nông thôn mới theo Hướng dẫn số của Thành phố, huyện Phúc Thọ đến nay đạt 98/100 điểm, các tiêu chí bị trừ điểm gồm Giao thông bị trừ 1 điểm do một số đoạn đường Thành phố và huyện quản lý cần được đầu tư cải tạo. Môi trường trừ 1 điểm do cảnh quan môi trường ở một số địa phương chưa đảm bảo xanh - sạch - đẹp, một số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn chưa hoàn thiện kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định. Kết quả đánh giá, huyện Phúc Thọ đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới.

Theo huyện Phúc Thọ, do là huyện nông nghiệp, cơ sở hạ tầng chưa thực sự phát triển, để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các xã, huyện Phúc Thọ mong muốn Thành phố, các quận quan tâm hỗ trợ, đầu tư kinh phí để các xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Thiện Tâm