Tiếp tục các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống ma túy

12/02/2020

(Chinhphu.vn) – UBND thành phố Hà Nội vừa thông qua kế hoạch phòng chống ma túy trên địa bàn Hà Nội trong năm 2020. Kế hoạch này đặt ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, một trong các giải pháp ưu tiên hàng đầu là tăng cường sự chỉ đạo và truyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy cũng như tác hại của ma túy.

Theo số liệu báo cáo, tính đến nửa cuối tháng 12/2019, Hà Nội hiện còn 59 điểm phức tạp về ma túy tại tại 24 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội đặt mục tiêu trong năm nay sẽ tiến hành điều tra, khám phá, xử lý hình sự 2.200 vụ án phạm tội về ma túy, trong đó có 50% số vụ có tính chất mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy. Triệt xóa 100% điểm phức tạp về ma túy còn tồn tại đến cuối năm 2019; giữ ổn định các địa bàn, điểm phức tạp về ma túy đã giải quyết điểm; rà soát, kịp thời phát hiện những điểm, tụ điểm có nguy cơ phát sinh để tập trung đấu tranh triệt xóa.

Đồng thời lập 800 hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thực hiện cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng cho 600 người. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện điều trị thay thế bằng Methadone, trong đó duy trì điều trị ổn định cho trên 4.900 người nghiện ma túy tại các cơ sở điều trị Methadone; phấn đấu cuối năm 2020 lũy tích có 6.500 bệnh nhân được điều trị thay thế bằng Methadone.

Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh hợp pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần, thuốc tân dược, thuốc thú y có chứa tiền chất ma túy; không để xảy ra vụ việc sản xuất trái phép ma túy hoặc trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn Thành phố.

Tiếp tục thực hiện Dự án 3 “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”; tiến hành rà soát, phân loại xã, phường trọng điểm, phức tạp và không tệ nạn ma túy; mục tiêu năm 2020: duy trì, giữ 04 xã trong năm 2019 đạt “không có tệ nạn ma túy”( Xã, phường không tệ nạn ma túy đến thời điểm 14/12/2019, gồm: Trung Màu, Kim Lan (Gia Lâm); Xuân Phú (Phúc Thọ); Đồng Lạc (Chương Mỹ).

Phấn đấu đến hết năm 2020: toàn Thành phố có 05 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; giảm 5% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy; đồng thời giảm mức độ phức tạp của xã, phường, thị trấn trọng điểm so với năm 2019.

Để thực hiện được các chỉ tiêu đã được đề ra, Hà Nội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy” và Chỉ thị, Kế hoạch của Thành ủy về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội...

Tổ chức tổng điều tra, rà soát, thống kê người sử dụng ma túy trên toàn Thành phố; thực hiện có hiệu quả hoạt động của Tổ liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 138/TP các cấp; xác định rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy …

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy cũng như tác hại của ma túy. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy…

Đẩy mạnh công tác vận động nhân dân tham gia phong trào phòng, chống ma túy ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư. Duy trì mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả…

Ngoài ra, Hà Nội cũng tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác trong phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đồng thời, đề xuất ban hành các chế độ đãi ngộ đặc thù, hợp lý cho lực lượng trực tiếp làm công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đề nghị các đoàn thể Thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến các cấp cơ sở để chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Minh Anh