Tiếp tục công khai 228 đơn vị nợ thuế

16/08/2019

(Chinhphu.vn) - Cục Thuế TP Hà Nội vừa tiếp tục công khai danh sách 228 đơn vị nợ thuế, trong đó có 188 đơn vị nợ thuế, phí mới và 40 đơn vị nợ thuế bị “bêu tên” lại.

Đến tháng 8, dù Cục Thuế Hà Nội đã "bêu tên" hơn 1.000 doanh nghiệp, dự án nợ tiền thuế, phí, sử dụng đất nhưng sau công khai chỉ có gần 400 doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Trong danh sách công khai nợ thuế mới nhất của Cục Thuế Hà Nội, có 188 đơn vị nợ thuế, phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp thuộc diện công khai lần đầu với số nợ hơn 173 tỷ đồng. Trong đó, có 181 doanh nghiệp nợ 85,8 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp. Đứng đầu danh sách là Công ty cổ phần Lương thực Hà Sơn Bình với số nợ là 17,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có 6 đơn vị nợ 25,2 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất. Đứng đầu danh sách là Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Haneco với số nợ là 7,5 tỷ đồng (tính đến ngày 31/6/2019). Còn có 1 đơn vị nợ 61,9 triệu đồng tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất là Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ du lịch Phương Viên.

Đợt này, Cục Thuế Hà Nội cũng thực hiện công khai lại 40 đơn vị nợ 84 tỷ đồng thuế, phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp. Đây là các đơn vị nợ thuế đã được Cục Thuế thực hiện công khai những năm trước (năm 2015, 2016, 2017 hoặc 2018).

Trong đó, có tới 39 doanh nghiệp nợ 82,7 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp. Đứng đầu danh sách này là Công ty cổ phần Công nghiệp xây dựng Toàn Phát với số nợ là là 20,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có 1 đơn vị nợ 1,3 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất là Công ty TNHH phát triển nông thôn Phù Đổng.

Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế đã đăng công khai 1.011 doanh nghiệp và dự án với tổng số tiền nợ là 5.619 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau công khai chỉ có 394 doanh nghiệp và dự án nộp 202 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Thùy Linh