Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra trong lĩnh vực du lịch

04/12/2020

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Du lịch Hà Nội, công tác thanh tra trong lĩnh vực du lịch sẽ tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng cuối năm.

Trong tháng 12, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục thanh tra, kiểm tra hoạt động du lịch và giải quyết kiến nghị, phản ánh của khách du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, UBND Thành phố về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch trong các dịp lễ, khi diễn ra các sự kiện trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, Hà Nội cũng tiếp tục kiểm tra đột xuất kiểm tra hoạt động của các hội thuộc lĩnh vực do Sở Du lịch Hà Nội quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định số 620/QĐ-SDL ngày 03/11/2020 của Sở Du lịch Hà Nội.

Duy trì phối hợp với Thanh tra các Sở, ngành của Thành phố, các cơ quan chuyên môn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực du lịch đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Triển khai các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh du lịch, thúc đẩy hoạt động kích cầu du lịch và bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch khi đến du lịch tại Thủ đô Hà Nội trong bối cảnh trên thế giới vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra theo Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm.

Tháng 11/2020, Bộ phận Thông tin -  Hỗ trợ khách du lịch đã thông tin, hỗ trợ cho 76 lượt khách du lịch; Tổng đài 1800556896 (VNPT Hà Nội) đã thông tin, hỗ trợ cho 199 lượt khách du lịch...

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch Hà Nội cho biết, những năm qua, thanh tra các Sở Du lịch luôn bám sát chỉ đạo phát triển du lịch của Trung ương và địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước với hoạt động du lịch.

Minh Anh