Tiếp tục giải quyết dứt điểm các tồn tại về vi phạm trật tự xây dựng

01/06/2020

(Chinhphu.vn) - Trong 5 tháng đầu năm 2020, các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị đã tiến hành kiểm tra 9.062 công trình (đạt 100% công trình), qua đó phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý đối với 176 trường hợp có vi phạm (chiếm tỷ lệ 1,94%).

Ảnh minh họa

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố đã xử lý dứt điểm 94/176 trường hợp (tỷ lệ 53,41%); đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền 82 trường hợp (tỷ lệ 46,59%).

Trong tháng 5/2020, các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị đã tiến hành kiểm tra 2.336 công trình (đạt 100% công trình), qua đó phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý đối với 35 trường hợp có vi phạm (chiếm tỷ lệ 1,50%). UBND cấp huyện, cấp xã đã xử lý dứt điểm 11/35 trường hợp (tỷ lệ 31,43%); Đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền 24 trường hợp (tỷ lệ 68,57%).

Được biết hiện, ngành xây dựng thành phố Hà Nội đang tiếp tục chuẩn bị công tác tổng kết thực hiện mô hình thí điểm để báo cáo UBND Thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về mô hình hoạt động của các Đội Quản lý trật tự xây dựng thực hiện tiếp theo sau khi hết thời gian thí điểm (ngày 10/8/2020).

Trong thời gian tới, Hà Nội đặt nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng, không để tiếp tục xảy ra tình trạng xây dựng sai phép, sai quy hoạch. Tiếp tục giải quyết dứt điểm các tồn tại về vi phạm trật tự xây dựng; Xử lý, giải quyết triệt để các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng trên các tuyến đường mới mở còn tồn tại (siêu mỏng, siêu méo). Không để phát sinh công trình xây dựng không đảm bảo kích thước hình học theo quy định khi triển khai những dự án giao thông.

Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra các dự án phát triển nhà ở, các khu đô thị trên địa bàn Thành phố nhằm kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm trật tự xây dựng từ khi mới phát sinh, không để phát sinh các vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng; chú trọng thanh tra định kỳ, đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý.

Ngành xây dựng Hà Nội cũng sẽ sớm báo cáo UBND Thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về mô hình thực hiện tiếp theo sau khi hết thời gian thí điểm thành lập các Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã (ngày 10/8/2020).

Minh Anh