Tiếp tục giảm mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi

13/01/2020

(Chinhphu.vn) - Trong tuần (6-12/1), dịch bệnh tả lợn châu Phi phát sinh tại 3 hộ chăn nuôi, làm mắc bệnh và tiêu hủy 15 con lợn với trọng lượng 1.030 kg. So với tuần trước (30/12/2019-5/1/2020), dịch bệnh phát sinh ít hơn 4 hộ và số lợn phải tiêu hủy ít hơn 12 con.

Trong 3 ngày (10-12/1), dịch bệnh tiếp tục phát sinh tại 3 hộ chăn nuôi thuộc 1 huyện, làm mắc bệnh và tiêu hủy 15 con lợn với trọng lượng 1.030 kg.

Lũy kế đến 12/1, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 33.001 hộ chăn nuôi (chiếm 40,9% tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi)/449 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã;

Tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy 543.835 con (chiếm 29 % tổng đàn), với trọng lượng 37.157 tấn.

Hiện tại còn 13 xã (chiếm 3%)  dịch bệnh chưa qua 30 ngày và đã có 436 xã, phường (chiếm 97%) dịch bệnh đã qua 30 ngày.

Đến nay, 16 quận, huyện, thị xã dịch bệnh đã qua 30 ngày; có 7 huyện (Thanh Oai, Ba Vì, Thanh Trì, Chương Mỹ, Thường Tín, Quốc Oai, Sóc Sơn) có trên 90% số xã dịch bệnh đã qua 30 ngày;

Để tiếp tục phòng chống dịch bệnh, Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cở sở. Phát hiện và tiêu hủy lợn bệnh đúng quy định.

Tăng cường kiểm tra các cơ sở việc tái đàn đảm bảo đúng hướng dẫn của Thành phố. Kịp thời phát hiện các hộ nhập đàn không khai báo nếu xảy ra dịch đề nghị chính quyền địa phương xử lý vi phạm hành chính và không hỗ trợ.

Tiếp tục phối hợp với các Sở ngành liên quan tham mưu đề xuất UBND ban hành “Mạng lưới giết mổ” sớm để triển khai thực hiện, trong đó có xây dựng các cơ sở giết mổ lợn, giảm giết mổ nhỏ lẻ tại khu dân cư.

Thiện Tâm