Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả

03/11/2020

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Nội vụ Hà Nội, trong năm nay, Hà Nội tiếp tục tham mưu thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả, trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Trong năm nay, cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về kỷ cương hành chính, gắn với thực hiện Nghị quyết 39/ NQ-TW của Bộ chính trị về về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Hà Nội cũng đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả.

Sở Nội vụ Hà Nội cho biết đến nay đã có phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội và Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất; Mô hình tổ chức bộ máy và định biên nhân sự Xí nghiệp vận hành Tuyến Đường sắt đô thị, đoạn Nhổn - ga Hà Nội; Quy chế đánh giá hoạt động của Kiểm soát viên của Tổng Công ty, Công ty mẹ - Công ty con, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ thuộc UBND thành phố Hà Nội; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của: Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông nhuệ; Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Sông tích; Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy; Phê duyệt quy chế đánh giá hoạt động kiểm soát viên của Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ thuộc UBND Thành phố; Sắp xếp lại Đội thoát nước số 8 và Đội quản lý duy trì Hồ thành Xí nghiệp Thoát nước số 8 và Xí nghiệp Quản lý duy trì Hồ thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

Tại Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở ngành và Thành phố, Hà Nội đã giải thể Chi nhánh số 8 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội; Thành lập Cơ sở Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thuộc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội trực thuộc Sở LĐTBXH; giải thể cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone (Cơ sở điều trị Methadone) thuộc Bệnh viện 09 trực thuộc Sở y tế; thành lập Bệnh viện dã chiến Mê Linh trực thuộc Sở Y tế; Đề án thành lập và Đề án xác định vị trí việc làm củaTrường THPT Khương Đình trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; chấm dứt hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ và giải thể Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ;

Hiện đã có Đề án sắp xếp Ban Quản lý dự án quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch kiến trúc trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý dự án quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch kiến trúc vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp báo cáo UBND Thành phố; bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội; Tổ chức lại trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông và Chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị bệnh động vật.

Sắp xếp 04 cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Báo cáo xin ý kiến Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, xin ý kiến thống nhất về Đề án sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, sắp xếp giảm 11 đơn vị, từ 21 đơn vị còn 10 đơn vị; Đề án sắp xếp các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội, sắp xếp giảm 07 cơ sở, từ 12 cơ sở còn 05 cơ sở, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy; tổ chức lại Báo Kinh tế và Đô thị trên cơ sở sáp nhập Báo Pháp luật và Xã hội trực thuộc Sở Tư pháp vào Báo Kinh tế và Đô thị; ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố; sáp nhập nguyên trạng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo vào Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị và đổi tên thành Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Giao thông vận tải; quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội trực thuộc Sở Y tế; đổi tên Trung tâm Hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp thành Trung tâm Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân Hà Nội; kiện toàn Trung tâm dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh niên Hà Nội thành Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Chi cục Thủy lợi Hà Nội; giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm quận Hà Đông.

Hà Nội cũng đã báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thí điểm đội quản lý trật tự đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã; báo cáo rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trên địa bàn Thành phố.

Minh Anh