Tiếp tục phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

03/11/2015

(Chinhphu.vn) – Tại cuộc họp báo thông tin về kết quả Đại hội Đảng bộ Hà Nội khoá XVI, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội cho biết, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong nhiệm kỳ mới 2015 – 2020.

 

Họp báo Thông báo kết quả Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội. Ảnh: Quang Hiếu

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khoá XVI sẽ cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XVI bằng các chương trình công tác trọng tâm, bám sát Nghị quyết, trong đó có 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá để xây dựng thành các chương trình công tác lớn. Từ các chương trình công tác lớn sẽ có các đề án, giải pháp kế hoạch rất cụ thể, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết đã đặt ra.

Trong 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá đều có nội dung quy hoạch quản lý trật tự xây dựng đô thị, khẳng định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt vẫn là định hướng xuyên suốt trong nhiệm kỳ mới mà Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khoá XVI sẽ tập trung triển khai thực hiện quyết liệt.

Phương pháp công tác, phong cách làm việc sẽ được tiếp tục phát huy kinh nghiệm quý báu từ Ban Chấp hành trước và khắc phục những khó khăn, hạn chế; tiếp tục phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết, với cương vị mới, ông đặt nhiều kỳ vọng vào Ban Chấp hành mới khoá XVI và khẳng định Ban Chấp hành mới sẽ nỗ lực tạo chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, xây dựng kế hoạch cụ thể đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XVI vào cuộc sống.

Đại hội Đảng bộ Hà Nội khoá XVI đã lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành khoá mới gồm 74 đồng chí, trong đó có 49 đồng chí tái cử (66,2%), số lượng tham gia cấp uỷ lần đầu là 25 đồng chí (33,8%), số lượng cấp uỷ nữ là 9 đồng chí (12,2%), độ tuổi bình quân là 50,93 tuổi. Có 17 đồng chí có trình độ Tiến sỹ; 46 đồng chí có trình độ Thạc sỹ; 11 đồng chí có trình độ Đại học.

Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khoá XVI đã bầu 16 đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, trong đó có 9 đồng chí tái cử (56,4%), 7 đồng chí tham gia lần đầu (43,8%), có 4 nữ đồng chí (25%).

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu thay mặt đảng viên toàn bộ Thành phố đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 57 đồng chí đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết.

Được sự phân công của Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị giữ nhiệm vụ chỉ đạo Thành uỷ Hà Nội khoá XVI đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, thành công của Đại hội Đảng bộ Hà Nội khoá XVI thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí, thống nhất cao, đặt lợi ích chung của Đảng, của nhân dân lên trên hết với phương pháp, cách làm thực sự công khai, dân chủ, trách nhiệm và minh bạch. Chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục vững bước phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại.

Huy Anh