Tiếp tục phát triển các mô hình điểm khuyến nông

26/05/2020

(Chinhphu.vn) - Triển khai công tác khuyến nông, từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp Hà Nội tiếp tục xây dựng và phát triển các mô hình điểm, sản xuất theo chuỗi, tạo ra sản phẩm có chất lượng, mang lại giá trị kinh tế cao.

Đến nay, Hà Nội đã tổ chức thẩm định công tác chọn điểm, chọn hộ, kiểm tra hồ sơ ban đầu 07 dạng mô hình sản xuất mạ khay để mở rộng diện tích cấy lúa bằng máy; trình diễn giống lúa mới năng suất, chất  lượng thích ứng với biến đổi khí hậu; xử lý rơm rạ tại ruộng sau thu hoạch bằng chế phẩm vi sinh; thâm canh cây ăn quả theo hướng VietGAP (Bưởi, Cam, Thanh Long); sản xuất cây dược liệu gắn với tiêu thụ sản phẩm (Kim Ngân Hoa); nhà lạnh bảo quản nông sản; các mô hình cơ giới hóa: Máy cấy lúa, dây chuyền gieo mạ khay tự động.      

Thực nghiệm sản xuất hoa hồng theo hướng hữu cơ đáp ứng tiêu chuẩn chế biến thực phẩm tại Trạm thực nghiệm và chuyển giao kỹ thuật huyện Chương Mỹ, quy mô 350 m2.

Phát triển mô­ hình khuyến nông chăn nuôi, thủy sản, ngành nông nghiệp Hà Nội đã tổ chức thẩm định công tác chọn điểm, chọn hộ, kiểm tra hồ sơ ban đầu các mô hình thủy sản; hướng dẫn các hộ vệ sinh sát trùng ao nuôi để chuẩn bị thả cá giống: Nuôi cá Diêu hồng thương phẩm; nuôi cá Rô đầu vuông; nuôi thủy sản theo hướng VietGAP.

Tập huấn kỹ thuật cho các hộ gia đình tham gia mô hình chăn nuôi dê sinh sản dưới tán rừng và vùng đệm: quy mô 330 con, 30 hộ tham gia tại 2 huyện Mỹ Đức và Thạch Thất.

Tiếp tục theo dõi 02 mô hình chăn nuôi bò sinh sản; hướng dẫn các hộ tham gia mô hình chăm sóc, phòng chống bệnh, chống nóng cho bò.

Về mô hình chăn nuôi bò sinh sản hỗ trợ hộ nghèo miền núi (2019 – 2020) với quy mô 80 con, 80 hộ tham gia tại 03 huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Mỹ Đức.

Mô hình Chăn nuôi bò sinh sản năm 2019-2020: quy mô 80 con, 40 hộ tham gia mô hình tại 02 huyện Ba Vì và Thanh Oai. 

Minh Anh