Tiếp tục tăng năng suất lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp

20/09/2019

(Chinhphu.vn) - Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp thành thị đã giảm từ 4,22% vào cuối năm 2016 xuống còn 2,41% vào cuối năm 2018, nhưng thực tế đến nay, tình trạng thất nghiệp ở các vùng nông thôn của Hà Nội còn nhiều, các địa phương cũng đang rất khó khăn trong kiểm soát lao động tự do.

Ngày 19/9, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội Hoàng Thành Thái cho biết, giai đoạn 2016-2020, ngành được giao 4 chỉ tiêu tại Nghị quyết 05/NQ-HĐND của HĐND TP đó là: Tỷ lệ thất nghiệp thành thị, tỷ lệ lao động qua đào tạo, năng suất lao động xã hội tăng bình quân và tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ.

Tính đến thời điểm này, tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở Hà Nội đã giảm từ 4,22% vào cuối năm 2016 xuống còn 2,41% vào cuối năm 2018.

Năng suất lao động xã hội tăng bình quân năm 2018 đạt 5,3%, dự kiến năm 2019-2020 đạt 5,5%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo của thành phố Hà Nội đạt từ 56,93% vào cuối năm 2016 lên 63,18% vào cuối năm 2018, ước đạt 67,5% vào cuối năm 2019, phấn đấu đến năm 2020 đạt 70-75%, đạt mục tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI.

Về tỷ lệ hộ nghèo, đến đầu năm 2019 toàn thành phố còn 23.289 hộ nghèo, tỷ lệ 1,16%, theo dự kiến đến cuối năm 2019 giảm còn 0,86% và dự kiến đến 2020 sẽ không còn hộ nghèo.

Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội xác định 4 chỉ tiêu này rất quan trọng. Mặc dù, tỷ lệ hộ nghèo của TP đã về đích trước 2 năm so với kế hoạch TP đặt ra cho giai đoạn 5 năm theo Nghị quyết HĐND TP, nhưng Sở đang cố gắng thực hiện tốt các giải pháp để đến năm 2020 cơ bản trên địa bàn không còn hộ nghèo. Bên cạnh đó, việc thực hiện các chính sách tiền lương, BHXH; công tác tuyên truyền đến người lao động; chăm sóc đối tượng người có công; thực hiện bảo trợ xã hội; chăm sóc bảo vệ trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội... đều được Sở quan tâm đặc biệt. Kết quả là đã có chuyển biến tích cực.

Để 4 chỉ tiêu này đạt chất lượng cao hơn, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà lưu ý Sở cần đánh giá đầy đủ nguyên nhân khách quan, chủ quan và nêu bật những giải pháp mạnh để thực hiện các chỉ tiêu đạt kết quả cao hơn. Trong đó, ngành cần đánh giá thực chất hơn về chất lượng đào tạo nghề nông thôn hiện nay của TP, phân bổ cho hợp lý giữa các quận, huyện và bố trí việc làm sau đào tạo. Về tỷ lệ thất nghiệp, tuy có giảm nhưng tình trạng thất nghiệp còn nhiều ở các vùng nông thôn, khó kiểm soát lao động tự do, nên Sở cũng cần tăng phối hợp với các địa phương để giải quyết.

Vĩnh Hoàng