Tình trạng vi phạm pháp luật bảo vệ công trình thủy lợi ngày càng nghiêm trọng

15/12/2019

(Chinhphu.vn) - Sở NN&PTNT vừa đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi thành phố Hà Nội báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà, Sở NN&PTNT đề nghị các Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi: Hà Nội, sông Nhuệ, sông Đáy và Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích tăng cường công tác kiểm tra phát hiện kịp thời các vụ việc vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi do công ty quản lý và có biện pháp ngăn chặn, báo cáo bằng văn bản đề xuất kiến nghị, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm diễn ra trên địa bàn.

Kiểm tra, rà soát và báo cáo tình hình vi phạm và xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đặc biệt là hoạt động xả nước thải, đổ rác thải vào công trình. Tổng hợp, báo cáo tình hình vi phạm theo Hướng dẫn số 144/HD-SNN ngày 28-6-2019 của Sở NN&PTNT. Đồng thời, tổng hợp và báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, kết quả xử lý vi phạm công trình thủy lợi theo quy định gửi Sở NN&PTNT trước ngày 10 hằng tháng để Sở tổng hợp báo cáo Bộ NN&PTNT và UBND thành phố theo quy định. Báo cáo đánh giá cụ thể thực trạng vi phạm và công tác xử lý vi phạm, loại hình vi phạm theo các hình thức khác nhau, vi phạm chủ yếu và có ảnh hưởng lớn, tồn tại và nguyên nhân, đề xuất các giải pháp, kiến nghị.

Theo Sở NN&PTNT, hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội đang diễn ra phổ biến và ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là các hành vi vi phạm về xả nước thải, vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi (Xây dựng công trình trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản…). Do đó, việc tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có các hoạt động xả nước thải, vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội là rất cần thiết, cấp bách…

Nguyên Phương