Tổ chức tốt ‘Một cửa liên thông’ để thực hiện cải cách thuế

10/07/2017

(Chinhphu.vn)-UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu sở, ban, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2016-2020.

Ảnh minh họa

Theo đó, Cục Thuế thành phố rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, đảm bảo triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch cải cách hiện đại hóa ngành Thuế. Phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật thuế, tuyên truyền sâu rộng Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020 đến mọi tổ chức và tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao tính tuân thủ, tự giác chấp hành pháp luật thuế bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược cải cách và hiện đại hoá ngành thuế giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để xây dựng kế hoạch cải cách quản lý thuế hằng năm với các nội dung và mục tiêu cụ thể; đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra, đảm bảo thống nhất và đồng bộ với kế hoạch của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, phù hợp với chương trình cải cách hành chính và yêu cầu thực tế của Thủ đô; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp từ Trung ương đến quận, huyện, thị xã, phường, xã trong việc triển khai thực hiện các chương trình cải cách hiện đại hóa.

Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế trong việc thực hiện chiến lược cải cách hành chính thuế trên các lĩnh vực liên quan: xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, xác nhận nghĩa vụ tài chính... trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

Song song với đó là tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế trong việc cung cấp thông tin, giải quyết các vướng mắc về cơ chế chính sách đất đai... để đảm bảo huy động đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách liên quan đến đất đai vào ngân sách nhà nước.

Đặc biệt cần tổ chức tốt hoạt động của bộ phận “Một cửa liên thông” trong việc cấp mã số doanh nghiệp tự động theo hướng dẫn tại Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015 của Bộ Tài chính; cấp mã số thuế cho hộ cá nhân kinh doanh; phối hợp cung cấp thông tin về hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức, cá nhân. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng phối hợp với cơ quan Thuế khi có yêu cầu cưỡng chế nợ thuế, cung cấp các thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế...

UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc tổ chức quản lý thuế trên địa bàn; nhắc nhở, đôn đốc các cá nhân không thực hiện đúng quy định pháp luật về thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế. Phối hợp với cơ quan thuế trong công tác quản lý các hộ cá nhân kinh doanh, xác định doanh thu, mức thuế khoán phù hợp với thực tế.

Vĩnh Hoàng