Trên 188.000 học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến đầu cấp

06/08/2020

(Chinhphu.vn) - Theo Sở GD&ĐT Hà Nội đến nay đã có trên 188.000 học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 1, lớp 10 theo hình thức trực tuyến. Đây là hình thức tuyển sinh hữu ích đối với người dân Thủ đô nhất là trước tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2020-2021 là năm thứ năm Hà Nội áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6; lần thứ hai Hà Nội áp dụng hình thức xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 THPT đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân Thủ đô, nhất là trước tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp.

Để bảo đảm quyền lợi được tuyển sinh theo đúng tuyến, cha mẹ học sinh không phải theo dõi, tìm hiểu nhiều luồng thông tin trên các phương tiện truyền thông, cũng như không phải trực tiếp đến trường để tìm hiểu thông tin tuyển sinh, đăng ký tuyển sinh cho học sinh, giảm bớt những khó khăn, bất cập trong công tác tuyển sinh đầu cấp, năm học 2020-2021 Hà Nội tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến.

Đối với cấp Tiểu học, từ 0h00 ngày 01/8/2020 hệ thống đã vận hành chính thức phục vụ cho kỳ tuyển sinh trực tuyến. Tính đến 24h00 ngày 03/8/2020 bộ phận quản trị ghi nhận hệ thống vận hành thông suốt, ổn định, không có hiện tượng nghẽn mạng, đã có 123.781 học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công vào lớp 1 trường tiểu học, chiếm 83,3% chỉ tiêu được phân tuyến tuyển sinh.

Đơn vị có kết quả tuyển sinh trực tuyến cao là Đan Phượng (100%), Mỹ Đức (đạt 99,1% so với chỉ tiêu)...

Với tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Sở GD&ĐT cho biết đây là một điểm nhấn của năm học 2020-2021 là Hà Nội hệ thống nâng cấp chức năng hỗ trợ học sinh/cha mẹ học sinh xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 THPT.

Từ 13h30 ngày 03/8/2020, chức năng này được tự động kích hoạt. Chỉ trong ngày đầu tiên đã có 61.356 học sinh xác nhận nhập học thành công (chiếm 92,84% chỉ tiêu); tính đến 18h00 ngày 05/8/2020 đã có 64.954 học sinh xác nhận nhập học trực tuyến thành công (chiếm 98,3% chỉ tiêu).

Đối với tuyển sinh vào lớp 6, từ ngày 04/8/2020 đến ngày 06/8/2020 Hà Nội tiếp tục triển khai tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm non, từ ngày 07/8/2020 đến ngày 09/8/2020 triển khai tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 trường trung học cơ sở.

Cổng điện tử và các chức năng hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, xác nhận nhập học trực tuyến đi vào hoạt động đánh dấu sự quyết tâm của Hà Nội trong việc chỉ đạo thực hiện chủ trương của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong đổi mới quản lý, điều hành và cải cách thủ tục hành chính; góp phần tăng cường tính minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân Thủ đô.

Việc tuyển sinh đầu cấp theo hình thức trực tuyến giúp cho cha mẹ học sinh giảm bớt đi lại; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh trong quá trình đăng ký tuyển sinh, bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan; đảm bảo quyền lợi của học sinh tham gia tuyển sinh theo đúng tuyến.

Hòa An