Triển khai hiệu quả Nghị quyết 01 của Chính phủ

26/01/2020

(Chinhphu.vn) - Triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, TP. Hà Nội đã phát động thi đua với tinh thần quyết tâm phấn đấu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Các đơn vị của TP. Hà Nội phấn đấu thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm. Ảnh: Gia Huy

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết với tinh thần quyết tâm thi đua phấn đấu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động toàn Thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, năm 2019 Thành phố đã hoàn thành 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, trong đó 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. GRDP tăng 7,62%, cao nhất trong 10 năm vừa qua; đóng góp 19,37% tăng trưởng GDP của cả nước. Các cân đối lớn về kinh tế luôn được đảm bảo: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 102,1% dự toán, tăng 8,9%; đóng góp 18,7% tổng thu ngân sách của Nhà nước.

Các cấp, các ngành, từ Thành phố đến cơ sở đã có nhiều đổi mới, chủ động hơn, quyết liệt hơn trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết tâm. Với kết quả đạt được năm 2019, đã có 4/13 chỉ tiêu hoàn thành trước 1, 2 năm chỉ tiêu Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố. Quy mô nền kinh tế được mở rộng. GRDP năm 2019 gấp 1,44 lần năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Năng suất lao động tiếp tục tăng, tốc độ tăng trung bình giai đoạn 2016-2019 đạt 6,11%/năm.

Trong kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP, Hà Nội xác định năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố (Khóa XVI), các Nghị quyết của HĐND Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2020, UBND Thành phố đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tập trung chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Theo đó sẽ thực hiện tốt năm chủ đề: “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”. Qua đó vừa tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; vừa góp phần quảng bá hình ảnh của Thủ đô, tạo tình cảm và ấn tượng tốt đẹp với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế, tăng cường hiểu biết, tạo tiền đề hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực.

10 nhóm nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

Triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, TP. Hà Nội xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao của năm 2020. Cụ thể là triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” trên tất cả các lĩnh vực, nhằm huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để thực hiện có hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết số 01 của Chính phủ.

22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 của thành phố Hà Nội đã được đặt ra như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên 7,5%; GRDP bình quân đầu người đạt trên 136 triệu đồng; tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn trên 10,5%; tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu trên 8%; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 104 trường; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch: Khu vực đô thị đạt 100%; khu vực nông thôn (tiêu chuẩn nước sạch đô thị) đạt 100%...

Để đạt được những chỉ tiêu đã đặt ra, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển biền vững, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phát triển mạnh kinh tế tri thức, các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng và lợi thế, có hàm lượng trí tuệ, hàm lượng công nghệ mang lại giá trị gia tăng cao. Tăng cường quản lý đất đai, đô thị, quản lý tài nguyên, cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo an ninh nguồn nước và cấp nước sạch cho người dân. Đẩy mạnh các dự án xử lý rác thải, chất thải rắn, nước thải, xử lý ô nhiễm sông, hồ và không khí. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Nâng cao các cao chỉ số PCI, PAPI. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 97 của Quốc hội khóa XIV thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Thành phố đã giao 136 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho 29 đầu mối sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Trọng tâm trong chỉ đạo điều hành trong năm 2020 là tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ Trung ương Đảng và Thành uỷ đề ra, trong đó có công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Chỉ đạo quyết liệt , sâu sát , dứt điểm gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên khắc phục các tồn tại hạn chế và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm kỳ 2016-2020 đã đề ra .

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp trong Chương trình đề ra. Tăng cường phối hợp thực hiện giữa các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Ban của Đảng, HĐND, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thể các cấp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Gia Huy