Trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”

10/01/2020

(Chinhphu.vn) - Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/-1930-3/2/2020), góp phần tích cực thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ hôm nay về nhân cách, đạo đức, lối sống của Người cộng sản mẫu mực- Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam” - Ảnh: Thiện Tâm

Chiều 10/1, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức khai trương phòng trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”, tại nơi Bác Hồ ở và làm việc trong Phủ Chủ tịch.

Trưng bày gồm 3 phần: “Nguyễn Ái Quốc-Người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người lãnh đạo và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam”; “Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Với 92 ảnh tư liệu được giới thiệu tại phòng trưng bày, người xem hiểu rõ hơn về quá trình sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp nhuần nhuyễn của Chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Điều đó chứng tỏ, ngay từ đầu, Đảng đã ở trong lòng dân tộc và sự trưởng thành, vững mạnh của Đảng là cuộc đồng hành cùng dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi từ Chủ nghĩa yêu nước đến Chủ nghĩa Mác-Lênin. Trong lãnh đạo, rèn luyện và xây dựng Đảng ta, Người đặc biệt chú trọng và quan tâm đến sự gắn bó giữa giai cấp và dân tộc; xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt, lãnh đạo Cách mạng Việt Nam vượt qua bao gian nan, thử thách.

Các đại biểu tham quan phòng trưng bày - Ảnh: Thiện Tâm

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng Đảng ta theo những nguyên tắc Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn với nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và tự phê bình và phê bình, nhằm làm cho Đảng vừa phát huy được trí tuệ, vừa tập trung thống nhất ý chí hành động.

Thực tiễn của Cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã cho thấy sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo Cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, là Đảng của một dân tộc anh hùng. Sau khi được thành lập, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện cuộc Cách mạng dân tộc, dân chủ thắng lợi; lãnh đạo thành lập nước và lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thiện Tâm