Trưng bày tài liệu lưu trữ về tổ chức chính quyền Hà Nội

26/07/2018

(Chinhphu.vn) - Ngày 26/7, Chi cục Văn thư - Lưu trữ TP. Hà Nội tổ chức trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề “Tổ chức chính quyền Hà Nội giai đoạn từ năm 1975 trở về trước qua tài liệu lưu trữ”.

Lễ cắt băng khai mạc trưng bày.
Trong đợt trưng bày này, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố trưng bày, giới thiệu 51 phiên bản tài liệu, hình ảnh về tổ chức chính quyền Hà Nội giai đoạn từ năm 1975 trở về trước. Đây là giai đoạn có nhiều biến động nhất của chính quyền Hà Nội trong và sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (12/1946 - 7/1954), trong thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975).
 
Các hiện vật tại trưng bày được chia thành hai phần chính: Tổ chức chính quyền Hà Nội trước năm 1954; tổ chức chính quyền Hà Nội từ năm 1954 đến 1975. Tài liệu trưng bày của thời kỳ này chủ yếu tập trung vào tài liệu về tổ chức chính quyền, về địa giới hành chính, một số thành tựu kinh tế, văn hóa, giáo dục Thủ đô.
 
Cục trưởng Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng cho rằng, từ trước đến nay các Chi cục Văn thư - Lưu trữ mới chỉ làm tốt công tác thu thập và bảo quản tài liệu chứ chưa quan tâm đến việc quảng bá, giới thiệu những tài liệu đó đến với công chúng ra sao để hiệu quả.
 
“Việc để người dân nhận thức được giá trị của tài liệu cũng phải song hành cùng cách thức giới thiệu tài liệu đến công chúng”, ông Tùng nói. Đồng thời, cho biết Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước sẽ đồng hành cùng Chi cục Văn thư - Lưu trữ các địa phương để tổ chức những cuộc trưng bày phát huy giá trị thiết thực của các tài liệu.
 
Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Vũ Đức Tuyên khẳng định: Thông qua cuộc trưng bày này Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố muốn khắc họa thêm một số nét chính về sự hình thành và phát triển của tổ chức chính quyền Hà Nội giai đoạn từ năm 1975 trở về trước nhằm cung cấp thông tin, tài liệu lưu trữ có giá trị chính thống đến với Nhân dân Thủ đô.
 
(Theo Báo KTĐT)