Từ 1/10, Hà Nội thanh toán các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân

04/10/2019

(Chinhphu.vn) - Thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2020, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản về việc chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH) bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, từ ngày 1/10/2019, các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP. Hà Nội chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh  nghiệp tham gia BHXH thực hiện thanh toán các chế độ BHXH (lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp BHXH một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức- phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp) cho công chức, viên chức và người lao động 100% qua tài khoản cá nhân.

UBND TP Hà Nội giao BHXH TP, Bưu điện và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân; phối hợp với các ngân hàng thương mại hướng dẫn người hưởng đăng ký mở thẻ ATM ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu và tại các điểm chi trả, đồng thời nhận thẻ ATM tại nơi trả kết quả thủ tục hành chính hoặc tại điểm chi trả.

Đồng thời, UBND TP yêu cầu NHNN chi nhánh Hà Nội chủ trì, phối hợp với BHXH TP chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn hướng dẫn người hưởng đăng ký mở và nhận thẻ ATM ngay tại nơi tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính và tại điểm chi trả.

Đặc biệt, các ngân hàng thương mại phải sắp xếp, bố trí khoảng cách, địa điểm thuận tiện để đặt các cây ATM cho phù hợp, giám sát được mọi hoạt động ATM đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn, tạo thuận lợi nhất cho người hưởng khi đến nhận (rút tiền) các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân.

Phương thức chi trả này góp phần đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, xây dựng Chính phủ điện tử và hoàn thành chỉ tiêu phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp BHXH một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức- phục hồi sức khỏe, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt (tài khoản cá nhân).

Vĩnh Hoàng