Từng bước nâng cấp lưới điện nông thôn theo hướng hiện đại hóa

13/08/2020

(Chinhphu.vn) – Nhiều năm gần đây, Hà Nội đã chú trọng đầu tư, nâng cấp tối thiểu toàn bộ hệ thống, từng bước nâng cấp lưới điện nông thôn theo hướng hiện đại hóa để đáp ứng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Ảnh minh họa

Sau 10 năm thực hiện Chương trình số 02-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”, TP. Hà Nội đã có 100% số xã, thị trấn đạt và cơ bản đạt Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, đến nay, Hà Nội đã đưa vào vận hành được 619 trạm biến áp, tổng công suất 645.078kVA, kinh phí đầu tư là 2.945,026 tỷ đồng; trong đó, Hà Nội đã triển khai dự án Đầu tư lưới điện trung áp đồng bộ với lưới điện hạ áp RE2 được vay ưu đãi từ Quỹ đầu tư phát triển TP. Hà Nội, với tổng mức đầu tư 208 tỷ đồng.

Hà Nội cũng đã hoàn thành nghiệm thu 221/221 dự án đầu tư lưới điện trung áp đồng bộ với lưới điện hạ áp RE2 (TBA); xử lý 81 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, vượt 20% so với kế hoạch. Đối với công tác thu hồi dự án RE2, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Tài chính thu nợ lũy kế được 181.092 triệu đồng; trả nợ Ngân hàng Thế giới số tiền 116.175 triệu đồng.

Để bảo đảm nguồn cấp điện cho các xã nông thôn mới, các khu vực quy hoạch sản xuất chuyên canh tập trung, thời gian qua, Sở Công Thương Hà Nội đã tích cực phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới xây dựng tiêu chí cấp điện duy trì và nâng cao chất lượng các huyện nông thôn mới, tiêu chí cho các xã nông thôn mới tiên tiến, điển hình. Đến nay, tất cả các xã, thị trấn tại Hà Nội đạt và cơ bản đạt Tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới.

Sở cũng đã tham gia đánh giá, xác nhận mức độ đạt Tiêu chí số 4 về điện nông thôn đối với 356/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ban hành Văn bản số 520/SCT-QLNL hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã rà soát đánh giá năng lực của tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND thành phố....

Công tác xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp được Sở Công Thương quan tâm và tập trung chỉ đạo thường xuyên đến các địa phương với tiêu chí giảm ít nhất 30% điểm vi phạm/năm và không để phát sinh vi phạm mới. Từ đầu năm đến nay, toàn Thành phố xử lý giảm được 14/307 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp (đạt 15,2% kế hoạch). Tổ chức kiểm tra, ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn xử lý 7 trường hợp vi phạm hàng lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Công tác bảo đảm an toàn sử dụng điện trong dân sinh, sản xuất, đầu tư xây dựng được quan tâm ngay từ khi lập dự án đầu tư, thẩm định thiết kế, kiểm tra giám sát đến nghiệm thu các công trình, dự án điện để đưa vào sử dụng.

Bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh

Sở Công Thương Hà Nội cho biết, hiện việc hoàn thiện lưới điện theo hướng hiện đại hóa, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện vùng nông thôn, miền núi và các khu sản xuất chuyên canh vẫn còn nhiều khó khăn do nguồn vốn đầu tư cho công tác xây dựng nông thôn mới vẫn chủ yếu từ kinh phí của ngành điện, việc thu hút nguồn lực xã hội chưa được nhiều do quy định về giá bán điện, chưa tạo ra được sự khuyến khích đáng kể.

Trong khi đó, cơ chế hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh doanh điện nông thôn chưa thật sự ổn định; chính sách dành cho Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội vay vốn ưu đãi để đầu tư hạ tầng điện tại khu vực nông thôn còn khắt khe. Vì vậy, công tác huy động vốn từ các thành phần kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc cải tạo, nâng cao hơn nữa chất lượng hạ tầng kỹ thuật lưới điện nông thôn.

Trong năm 2020, Hà Nội sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình điện theo Quy hoạch phát triển điện của thành phố; phấn đấu hoàn thành đầu tư đóng điện 35 trạm biến áp và 50 đường dây; cải tạo 12 trạm biến áp và 9 đường dây công trình điện 110kV theo tiến độ Quy hoạch phát triển điện lực TP. Hà Nội năm 2020 đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, tiếp tục giám sát, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tiếp tục xử lý các vụ vi phạm bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp còn tồn tại giảm còn 30%. Tiếp tục nâng cao lưới điện nông thôn theo hướng hiện đại hóa.

Hiện, khu vực ngoại thành Hà Nội rộng, số đơn vị hành chính cấp xã ở nông thôn lớn, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ và nhiều nơi đã xuống cấp, đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn.

Để giải quyết những khó khăn bất cập trong việc cải tạo lưới điện nông thôn, Sở Công Thương Hà Nội đã đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo phát triển điện lực TP. Hà Nội theo dõi, bám sát tình hình tiến độ các công trình trọng điểm để chủ động giải quyết những tồn tại có thể xử lý ngay.

Đồng thời, bổ sung nguồn kinh phí đầu tư cải tạo đáp ứng Tiêu chí số 4 cho các huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất tại các vùng chuyên canh, vật nuôi; xây dựng kế hoạch bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh.

Bích Phương