UBND TP Hà Nội xem xét 8 nội dung tại phiên họp tập thể tháng 2

14/02/2019

(Chinhphu.vn) - Sáng 14/2, tại phiên họp tập thể UBND TP. Hà Nội tháng 2/2019, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tập thể UBND thành phố đã họp xem xét, quyết định 8 nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền.

Phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội tháng 2/2019

Phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội tháng 2/2019 đã cho ý kiến về 8 nội dung: Đề án đầu tư, xây dựng huyện Gia Lâm thành quận vào năm 2020; Đề án đầu tư, xây dựng huyện Đông Anh thành quận vào năm 2020; Đề án đầu tư, xây dựng huyện Thanh Trì thành quận vào năm 2020.

Tập thể UBND thành phố cũng xem xét, góp ý vào việc ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND (ngày 8/7/2013) của UBND thành phố ban hành quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu được từ bán nhà tái định cư trên địa bàn thành phố; dự thảo Kế hoạch tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau hội nghị tự kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII; Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2030, thay thế Quyết định số 3075/QĐ-UBND (ngày 12/7/2012) của UBND thành phố về Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; ban hành Quy chế quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động của nhà văn hóa thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố; Quyết định phê duyệt Đề án Quản lý rủi ro về theo dõi giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, trong 8 nội dung tại phiên họp tập thể tháng 2/2019 có 3 nội dung quan trọng tập thể Ban Cán sự UBND thành phố sẽ xem xét liên quan đến đề án xây dựng các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì thành lập quận vào năm 2020.

Theo Chủ tịch Hà Nội, thời gian đến năm 2020 còn rất ngắn, đề án cần được xem xét thông qua để trình Thường trực Thành ủy, sau đó sẽ tiến hành các thủ tục báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội xem xét.

Tin, ảnh: Gia Huy