Ứng Hòa: Phấn đấu có thêm 5 xã về đích Nông thôn mới

19/06/2019

(Chinhphu.vn) - Tính đến tháng 6/2019, huyện Ứng Hòa có 6/9 tiêu chí đạt huyện nông thôn mới và có 19/28 xã về đích nông thôn mới.

Cụ thể, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Ứng Hoà có 6/9 tiêu chí đạt (Quy hoạch, thuỷ lợi, điện, sản xuất, an ninh trật tự xã hội và chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; 3 tiêu chí cơ bản đạt gồm: Giao thông, y tế, văn hoá, giáo dục và môi trường). Bên cạnh đó, huyện Ứng Hòa còn 9 xã chưa về đích nông thôn mới, trong đó có 5 xã đã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, 3 xã đạt và cơ bản đạt 18 tiêu chí và 1 xã đạt và cơ bản đạt 17 tiêu chí.

Ngoài ra, nhờ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp thay đổi chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tập trung phát triển thủy sản nên đến nay thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của Ứng Hòa đã đạt hơn 37 triệu đồng/năm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế cũng đạt 87%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,41%, an ninh trật tự, an sinh xã hội được đảm bảo và giữ vững.

Theo ông Nguyễn Văn Chí, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được thì hiện nay các tiêu chí về cơ sở hạ tầng của Ứng Hòa vẫn còn ở mức thấp, nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới vẫn phụ thuộc nhiều vào ngân sách. Vì vậy, từ nay đến cuối năm 2019, huyện Ứng Hòa cần tập trung nguồn lực, cố gắng đạt thêm 5 xã về đích nông thôn mới. Đồng thời duy trì và nâng cao những tiêu chí đã đạt.

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy thế mạnh của địa phương; tập trung khống chế dịch tả lợn châu Phi để người dân yên tâm sản xuất. Đồng thời chú trọng tới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.

Được biết, để tập trung xây dựng nông thôn mới, huyện Ứng Hòa đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ đó huy động được sức người, sức của để chung tay xây dựng nông thôn, phát triển nông nghiệp.

Huyện Ứng Hòa cũng rất cần được hỗ trợ, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu như trạm y tế xã, cơ sở vật chất văn hóa; các dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống thủy lợi; giảm ô nhiễm môi trường; tạo thuận lợi cho các xã hoàn thành tiêu chí về đích xây dựng nông thôn mới đúng lộ trình...

Thiện Tâm