Vận tải hành khách và hàng hóa tăng so với tháng trước

02/12/2020

(Chinhphu.vn) – Theo Cục thống kê Hà Nội, trong tháng 11, các đường bay thương mại quốc tế dần được khôi phục, số lượng hàng hóa thông quan cảng, biển có xu hướng tăng.

Tháng 11/2020, các đơn vị kinh doanh vận tải công cộng thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch tạo tâm lý an toàn, tin tưởng cho người sử dụng nên hoạt động vận tải trong tháng dần phục hồi tăng trưởng.

Số lượt hành khách vận chuyển ước tính đạt 23,9 triệu lượt hành khách, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển đạt 802 triệu lượt hành khách.km, tăng 0,8% và tăng 5,8%; doanh thu ước tính đạt 1.421 tỷ đồng, tăng 0,8% và tăng 4,7%. Tính chung 11 tháng năm 2020, số lượt hành khách vận chuyển đạt 265,9 triệu lượt hành khách, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển đạt 8.159 triệu lượt hành khách.km, giảm 7,7%; doanh thu đạt 14,6 nghìn tỷ đồng, giảm 18,3%.

Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng này  ước tính đạt 104,4 triệu tấn, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 8.227 triệu tấn.km, tăng 1,5% và tăng 7%; doanh thu ước tính đạt 4.494 tỷ đồng, tăng 0,6% và tăng 9,1%. Tính chung 11 tháng, khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 885,4 triệu tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 74,1 tỷ tấn.km, tăng 4,7%; doanh thu đạt 42,1 nghìn tỷ đồng, tăng 4,6%.

Doanh thu hoạt động hỗ trợ vận tải tháng 11 ước tính đạt 5.387 tỷ đồng, tăng 7,4% so với tháng trước và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2020, doanh thu ước đạt 53,9 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5%.

Minh Anh