Vốn đầu tư quý I tăng hơn 10% so với cùng kỳ

28/03/2019

(Chinhphu.vn) - Theo thống kê, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố Hà Nội quý I năm 2019 ước đạt 58.387 tỷ đồng, tăng 10,5% so cùng kỳ.

Trong đó, vốn ngoài nhà nước chiếm trên 48,5% tổng vốn đầu tư, tăng 0,4% so cùng kỳ; vốn đầu tư nước ngoài chiếm 10,4%, tăng 1,9%.

Chia theo khoản mục đầu tư, vốn đầu tư xây dựng cơ bản chiếm 59,4%, tăng 12,6% so cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất, chiếm 27,8%, tăng 9,4%; vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản, chiếm 4,8%, tăng 3,9%; vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động, chiếm 6,3%, tăng 3,7%; vốn đầu tư khác chiếm tỷ trọng 1,7%, tăng 4,8%.

Năm 2019, UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu chú trọng các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư công. Theo đó, Thành phố đã yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thành phê duyệt điều chỉnh tiến độ thời gian thực hiện với 24 dự án xây dựng cơ bản tập trung chậm nhất trong quý I/2019. Đến quý II/2019, các chủ đầu tư phải hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư 100 dự án. Đối với những huyện, thị xã có dự án được HĐND thành phố phê chuẩn thì cần chủ động bố trí vốn, hoàn thiện thủ tục trước ngày 31/3/2019.

Minh Anh