Vốn huy động bảo đảm đáp ứng thực hiện cấp tín dụng trên địa bàn

16/09/2020

(Chinhphu.vn) – Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội, trong tháng 9, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh các biện pháp huy động vốn, bảo đảm đáp ứng thực hiện cấp tín dụng.

Đến 30/9/2020, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn dự kiến đạt 3.787.231 tỷ đồng, tăng 8,05% so với 31/12/2019.

Trong đó, tiền gửi VND tăng 9,7%, tiền gửi ngoại tệ tăng 0,87%; tiền gửi tiết kiệm tăng 7,71%, tiền gửi thanh toán tăng 9,13% so với 31/12/2019.

Các TCTD trên địa bàn đẩy mạnh triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, triển khai các gói tín dụng ưu đãi lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19; thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản vay phù hợp quy định của NHNN và xem xét cho khách hàng vay vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đến 30/9/2020, tổng dư nợ của các TCTD trên địa bàn ước đạt 2.234.911 tỷ đồng, tăng 5,82% so với 31/12/2019.

Dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 183.126 tỷ đồng, chiếm 9,09%; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 106.055 tỷ đồng, chiếm 5,27%; dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 382.984 tỷ đồng, chiếm 18,3%; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 50.037 tỷ đồng, chiếm 2,49%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 8.014 tỷ đồng, chiếm 0,4%; cho vay chính sách xã hội đạt 9.624 tỷ đồng, chiếm 0,48%; dư nợ cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt 549.026 tỷ đồng.

Các TCTD tích cực nâng cao quản lý rủi ro đối với các khoản vay thông qua việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các khoản vay có vấn đề trước khi phát sinh tình trạng nợ xấu. Các TCTD trên địa bàn thực hiện thông tư 01/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Dự kiến đến 30/9/2020, nợ xấu của các TCTD trên địa bàn chiếm 1,89%/tổng dư nợ. Tình hình thanh khoản của các TCTD trên địa bàn bảo đảm.

Minh Anh